چرا مریخ قرمز رنگ است؟

با فرود کنجکاوی روی مریخ هنوزم این سوال مطرحه که به چه دلیل سطح این سیاره قرمز رنگه.

ساده ترین توضیح واسه قرمز رنگ بودن سطح مریخ اون هستش که ماده سطحی یا سنگپوش اون دارای مقادیر زیادی اکسید آهنه. این ماده هم اینکه دلیل قرمز بودن زنگ آهن و خونه.

   

اما به چه دلیل مریخ دارای مقادیر زیادی آهنه؟ به چه دلیل آهن اکسید می شه و به چه دلیل اکسید آهن قرمز رنگه؟

جواب این سوال ها به ۴.۵ میلیارد سال قبل و زمان شکل گیری منظومه شمسی برمیگرده. در اون زمان عنصر سنگین آهن در قلب ستارگان مرده در ابرهای گازی و غباری در حال چرخش بود. این ابرها از دید گرانشی واسه تشکیل خورشید و سیارات دیگه در هم شکسته شدن.

در حالی که توده آهن زمین وقتی که سیاره جوون و ذوب شده بود، به هسته اون رفت، محققان ناسا می گن که اندازه کوچیک تر مریخ و هم اینکه گرانش ضعیف تر اون به آهن امکان داد که کمتر به مرکز منتقل شه.

مریخ دارای هسته یی آهنیه اما در سطوح فوقانی اون آهن به زیادی یافت می شه.

آهن قدیمی و ساده تیره و نورانی به نظر می رسد. این عنصر وقتی که در برابر اکسیژن قرار می گیرد، دارای رنگ فقطً قرمزرنگ شده و وجود مقادیر کافی اکسیژن موجب می شه که به اکسید آهن (III) تبدیل شه. این ترکیب از دو اتم آهن و سه اتم اکسیژن تشکیل شده.

پرسشی که در این جا هست اینه که به چه دلیل مقادیر بالای آهن در سطح مریخ اکسید یا با اکسیژن ترکیب می شه؟

گفته می شه نوع آب و هوا موجب زنگ زدن کم کم آهن روی این سیاره شده. اما توفان های بارانی باستانی که تصور می شه در سطح سیاره مرطوب و جوون اتفاق افتاده باشه با کوبیدن سنگپوش با اتم های اکسیژن آزاد شده از مولکول های آب، موجب زنگ زدن آهن شده ان؟ یا روند اکسیداسیون کم کم و طی میلیاردها سال رخ داده. یعنی وقتی که نور خورشید دی اکسید کربن و بقیه مولکول ها در جو رو شکسته و اکسیدان هایی مثل پراکسید هیدروژن و ازن تولید کرده؟

 به خاطر این که هیچکی هنوز توضیح درست این سوال ها رو نمی دونه، قرمز رنگ بودن سطح مریخ هنوزم در هاله یی از ابهامه. با این حال سطح این سیاره به هر روشی زنگ زده باشه، ترکیب اکسید آهن (III) اون به خاطر این سرخرنگ به نظر می رسد؛چون این ترکیب طول موج های آبی و سبزرنگ طیف نوری رو گرفته و طول موج های قرمز رنگ رو مشخص می کنه.

ایسنا مریخ