اکتبر 26, 2020

پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان گیلان- قسمت ۶۰

نمودار۴-۱۳) هیستوگرام متغیر خودکارآمدیبا توجه به جدول و نمودار ۴-۱۳ مشاهده می شود که متغیر خودکارآمدی دارای کمترین مقدار ۱ ، بیشترین ۵ ، میانگین ۶۹۰۶/۳ …

خرید ممبر واقعی تلگرام

این نرم‌افزار، در سال ۲۰۱۳، به‌عنوان ابزاری برای ارتباط مخفیانه بین پاول دوروف و برادرش، ساخته شد. پاول دوروف که به دلیل اختلافات سیاسی از …

 دستگاه تسمه کش

 دستگاه تسمه کش دستی این دستگاه همانطور که از نام آن پیداست، با استفاده از نیروی دست انسان کار می‌کند. از دستگاه تسمه کش دستی …