آوریل 17, 2021

بررسی تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا- قسمت ۱۴

۲-۵-۳-۲) دانش کارکنان

 

دانش به عنوان محرکی مهم در فرایند خلاقیت و نوآوری نقش مهمی را به عنوان یک منبع سازمانی و عامل موفقیت در سازمان ایفا می کند. امروزه دیگر همه گروههای کاری و علمی اذعان دارند که برای اینکه سازمانها بتوانند در دنیای تجارت و رقابت، حضور مستمر و پایدار داشته باشند، باید حول محور علم و دانش فعالیت کنند. در واقع دانش مفهومی فراتر از داده و اطلاعات است.
دانش به مجموعه اطلاعات سازماندهی شده، راهکار عملی مرتبط با آن، نتایج به کارگیری آن در تصمیمات مختلف و آموزش مرتبط با آن، گفته می شود. دانش زیر بنای مهارت، تجربه و تخصص هر فرد است (دراکر،۱۹۹۹).
توجه به علم و دانش همراه با بعد سخت‌افزاری سازمان موجب دستاوردهای مطلوب کمی و کیفی چه در بعد افزایش کارایی و چه در افزایش اثربخشی سازمان می‌شود. امروزه ثابت شده است که برخورداری از توانایی علمی موجب توسعه و رونق در ابعاد مختلف اجتماعی می‌شود. در واقع درک حقیقت دانش و افزایش علم مدیران، سازمانها را بر آن داشته است تا نه تنها خود بلکه دیگران را نیز در مسیر تعالی علوم سازمانی قرار دهند.
از نظر اسلام، مدیریت سازمان به کسی واگذار می‌شود که علاوه بر ایمان و اعتقاد به ارزشهای مکتبی، دانش اداره و آگاهی های لازم را نسبت به سازمان داشته باشد.
قرآن کریم در آیه ۲۴۷ سوره بقره یکی از معیارهای انتخاب طالوت برای مدیریت جامعه را دانش او ذکر می‌کند:” ان الله اصطفه علیکم و زاده بسطه فی العلم…”
(همانا شما ای بنی‌اسرائیل بهانه‌گیر، که حاضر به پذیرش رهبری طالوت نیستید و اعتراض می‌کنید که چرا او باید رهبر و مدیر جامعه باشد، بدانید که خداوند او را از این جهت برگزیده است که دانش و آگاهی وسیع دارد).
پیامبر اسلام(ص) فرمودند: “من عمل علی غیر علم کان مایفسد اکثر مما یصلح” (تقوی دامغانی، ۱۳۸۴: ۱۳۰) (کسی که بدون آگاهی و دانش، کاری را انجام دهد، فسادش بیشتر از صلاحش خواهد بود).
امام صادق(ع) نیز در مورد اهمیت و ضرورت برخورداری دانش در کارها فرمودند:” العامل علی غیر بصیره کالسائر علی غیر الطریق لا یزیده سرعه السیر الا بعدا “(همان: ۱۳۱) (کسی که کاری را از روی غیر بصیرت و آگاهی انجام دهد، مانند رهروی است که بر بیراهه می‌رود و چنین شخصی سرعت حرکتش جز دوری از مقصد چیز دیگری نیست).
توجه به علم و دانش همراه با بعد سخت‌افزاری سازمان موجب دستاوردهای مطلوب کمی و کیفی چه در بعد افزایش کارایی و چه در افزایش اثربخشی سازمان می‌شود. امروزه ثابت شده است که برخورداری از توانایی علمی موجب توسعه و رونق در ابعاد مختلف اجتماعی می‌شود. در واقع درک حقیقت دانش و افزایش علم مدیران، سازمانها را بر آن داشته است تا نه تنها خود بلکه دیگران را نیز در مسیر تعالی علوم سازمانی قرار دهند.
مصادیق توانایی های علمی عبارتند از :

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  • تحصیلات: داشتن تحصیلات دانشگاهی به‌ویژه مرتبط با شغل

 

  • آشنایی با دانش روز : به‌ویژه دانش های مرتبط با وظایف و مسئولیت های شغلی

 

  • تجربه: تجربه و سوابق کاری، وقایع حیاتی را دیدن و از عهده آنها برآمدن

 

  • دوره‌های آموزشی: دوره‌هایی که به‌صورت غیررسمی و کوتاه‌مدت برگزار می‌شود

 

  • تسلط بر زبان خارجی: توانایی صحبت‌کردن، شنیدن، مکاتبه، خواندن و درک محتوایی زبان خارجه

 

 • تسلط به رایانه و شبکه‌های اینترنت: بهره‌گیری از رایانه و نرم‌افزارها و نیز بهره‌گیری از شبکه‌های رایانه ایی

 

این مصادیق تا حدودی حیطه دانش در حوزه کلی را نشان می دهد. به منظور روشن نمودن ابعاد بیشتر آن با استفاده از تحقیق در کتب تخصصی مرتبط، توزیع فرم و انجام مصاحبه، مؤلفه های قوانین و مقررات هوایی، آلات دقیق، آیرودینامیک وسیله پرنده، ناوبری و مسیریابی در پرواز، زبان هوانوردی، قابلیتهای فنی و پروازی وسیله پرنده، آگاهی از توازن یا تعادل وزنی و عملکرد و دانش هواشناسی که در مجموع دربرگیرنده ابعاد تخصصی دانش پروازی هستند استخراج می شود. در ذیل به طور مختصر به این موارد اشاره میشود:
۱- قوانین و مقررات هواییعبارت است از قوانین و آیین نامه های بین المللی و اصول و قوانین هوایی

 

 

  1. مدیریت کابین ([۹۰]CRM): عبارت از کسب اطلاعات پروازی برای رسیدن به عملیات مؤثر و مطمئن و برگرفته از موضوع قضاوت و داوری خلبان نسبت به گروه خدمه پروازی می باشد.

 

  1. فیزیولوژی انسان: حالات عمومی بدن و شناخت بدن و مغز در حین پرواز.

 

  1. آلات دقیق و ابزار: شامل نشان دهنده های فاکتورهای پروازی است که در داخل کابین خلبان تعبیه شده است مانند سرعت سنج و ارتفاع سنج

 

  1. آیرودینامیک وسیله پرنده: عبارت است از شناخت ساختار[۹۱] فیزیکی و نیروهای مؤثر در پرواز و همچنین چگونگی پرواز وسیله پرنده در هوا

 

  1. ناوبری و مسیریابی در پرواز: عبارت است از به کارگیری تجهیزات رادیویی و ناوبری وسیله پرنده با استفاده از ایستگاه های مستقر در فرودگاه ها و مسیرهای پروازی به منظور رسیدن به مقصد

 

  1. زبان هوانوردی[۹۲]: آشنایی با زبان انگلیسی (بین المللی پرواز) به صورت عمومی و تخصصی هوانوردی با هدف ایجاد ارتباط دقیق و کار آمد با کنترل کننده و همچنین خلبانان در تمام دنیا.

 

  1. قابلیتهای فنی و پروازی وسیله پرنده: عبارت است از آشنایی با توانایی وسیله پرنده و تاثیر اتمسفر (دما و رطوبت) بر آن.

 

  1. آگاهی از توازن یا تعادل وزنی و عملکرد: منظور آگاهی از وزن و تعادل وسیله پرنده در پرواز است که از عوامل اصلی یک پرواز ایمن می باشد.

 

 1. دانش هواشناسی: عبارت از دانش بررسی شرایط جوی به منظور انجام و یا عدم انجام یک پرواز.

 

۲-۵-۳-۳) نگرش کارکنان
نگرش نشاندهنده‏ی اثر شناختی و عاطفی به جای تجربه‏ی شخصی از شیء یا موضوع اجتماعی مورد نگرش و یک تمایل به پاسخ در برابر آن شی‏ء است (کریمی،۱۳۷۷: ۱۶۲). نگرش در این معنی یک « مکانیسم پنهانی» است که رفتار را هدایت می‏کند.نگرش نظری است که درباره افراد، چیزها یا رویدادها ابراز میگردد و منعکسکننده نوع احساس فرد درباره آن است (رابینز، ترجمه پارسائیان، ۱۳۷۶).
نگرش مجموعهای از اعتقادات، عواطف و نیات رفتاری نسبت به یک شیء، شخص یا واقعه است. به عبارتی تمایل نسبتاً پایدار به شخصی، چیزی یا رویدادی است که در احساس و رفتار نمایان میشود. (قلی پور، ۱۳۸۶، ص۱۰۸)
نگرش ارزیابی یا برآوردی است که به صورت مطلوب یا نامطلوب درباره شی یا فرد یا رویدادی صورت میگیرد. نگرش بازتابی از شیوه احساس فرد نسبت به یک چیز یا یک فرد است. مثلاً هنگامی که میگوییم «کارم را دوست دارم» نگرش خود را درباره کار ابراز مینماییم.( رابینز، استیفن؛ ۱۳۷۶، ص۴۰)
یک شخص میتواند هزاران نگرش داشته باشد، ولی در رفتار سازمانی بر تعداد محدودی از نگرشها درباره شغل توجه میشود که عبارتند از: رضایت شغلی، کار را معرف خود دانستن (یعنی درجه یا میزانی که شخص کار یا شغل خود را میشناسد و به صورتی فعال در آن مشارکت دارد)، تعهد سازمانی (شاخصی است از وفاداری فرد نسبت به سازمان) پرداختها، شرایط محیط کار و … (گریفتن، مورهد،۱۳۸۵، ص۷۸٫)
در ذیل، به برخى کارکردها و آثار مترتب بر شناخت نگرشها اشاره مىشود:
۱ـ امکان پیشبینى رفتارنگرشها همچون پاسخهاى مربوط به محرّکهاى رفتارى باید ارضا کننده باشند و به پاسخهایى منجر شوند که به طور مستقیم، در شخص ایجاد خرسندى مىکنند. در هر صورت، اگرچه رابطه میان برخى نگرشها با نظام احتیاجات فرد، گروه یا جامعه دقیقاً مشخص نیست، اما مىتوان ارتباطى هر چند مبهم یا با واسطه میان آنها پیدا کرد. صاحب‌نظران، مطالعه نگرش را برای درک رفتار اجتماعی، حیاتی می‌دانند. بخشی از این اهمیت، بر این فرض استوار است که نگرش‌ها تعیین‌کننده رفتارها هستند و این فرض به‌طور ضمنی دلالت بر این امر دارد که با تغییر دادن نگرش‌های افراد می‌توانیم رفتار آنان را پیش‌بینی کنیم یا بر رفتار آنان کنترل داشته باشیم. (خواجه سروی و همکاران ۱۳۸۷، ص۱۲)
البته رابینز معتقد است که اگرچه در گذشته چنین میپنداشتند که نگرش و رفتار رابطه عالی با هم دارند یعنی نگرش فرد تعیین کننده کارهایی است که انجام میدهد. اما در سالهای اخیر این رابطه که به اسم A-B نامیده میشود چنین بیان میکند که بین این دو رابطهای وجود نداشته یا در صورت وجود بسیار کم اهمیت هست. چون فشارهای اجتماعی افراد را وادار میکند به گونهای مغایر با نگرش خود رفتار کند.( رابینز، استیفن؛ ۱۳۷۶، ص۴۰)
۲ـ شناخت شخصیت افراد: از جمله امورى که در توصیف و تشریح شخصیت فرد دخالت تام دارد نگرشها مىباشند. اهمیت نگرشها، که خود ناشى از به کار بردن نظام ارزشهاى فرد هستند، اگر بیشتر از نظام ارزشهاى مولّد خود نباشد، دست کم، به اندازه آن در شناخت فرد مؤثر است.
۳ـ نقش آن در تشخیص پیش داورىها: نگرشها به تدریج، نوعى تجلّى کلى غیر قابل فهمى در روش و سیاق زندگى اجتماعى ایجاد مىکنند و با کمک ارزشها و هنجارهاى گروه خودى، به ارزیابى دیگران مىپردازند. از همین زمان است که بعضى از نگرشهاى پیچیده و مبهم و از نظر منطقى توجیهناپذیر پدیدار مىشوند و منبع تغذیه پیش داورىهاى طبقاتى و گروهى مىگردند. (شرف الدین، ۱۳۷۷، ص۸۶)

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 • عناصر نگرش

 

نگرشها دارای سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری بدین شرح میباشند:
۱٫ بخش شناختی آن عبارت از باورها و ارزشها و اطلاعات درباره هدف شناخته شده به وسیله فرد است.
۲٫ بخش عاطفی آن شامل احساسها و عواطف درباره هدف، فرد، فکر، رخداد یا شیء است.
۳٫ بخش رفتاری آن از نگرش سرچشمه میگیرد و به نیت «رفتار به صورت معین» بر میگردد.
این اجزاء جدای از یکدیگر نیستند. جِرد هم معتقد است عناصر تشکیلدهنده نگرش از همین سه عنصر میباشد. (رضاییان، ۱۳۷۹، ص ۲۰۲)

 

 

 • ویژگىهاى نگرش

 

ویژگىهاى نگرش عبارتند از:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *