چرا حجاج خلاف جهت عقربه‌ های ساعت طواف می‌کنند ؟

حسین اردکانی، دکترای علم فیزیک و از شاگردان پروفسور حسابی در گفت وگو با خبرنگار جامعه فارس گفت: هر چیزی رو که در شارع مقدس هست دارای مبنای علمی است طوری که در اعمال حج آمده که جهت حرکت واسه طواف به سمت چپ و خلاف جهت عقربهای ساعت باشه یا اینکه بیشتر مراجع تقلید می گن که بهتره در ناحیه در خونه خدا تا مقام ابراهیم طواف انجام شه.

ایشون اضافه کرد: تموم اینا از نظر علم فیزیک قابل اثباته. در نیمکره شمالی که خونه خدا واقع شده وقتی هر ذره یا جسمی خلاف جهت عقربهای ساعت بچرخد ۵ نیرو به اون وارد می شه که جمع این نیروها و انرژیا به سمت داخله. در بحث طواف هم همینه، ذرات اینجا آدما هستن و کل این نیروها هم به سمت مرکز که همون خونه خداس هدایت می شه.

این فیزیکدان ادامه داد: اگه در طواف، چرخش به سمت راست انجام می شد در علم فیزیک آمده که فرار از مرکز رخ می داد و طبق قانون فیزیک ذرات که اینجا آدما هستن به سمت بیرون پرتاب می شدن و نیروی اونا به سمت مرکز که همون خونه خداس هدایت نمی شد.

اردکانی گفت: حالا اگه خونه خدا در نیمکره جنوبی واقع می شد حتماً در دین ما تأکید بر این می شد که باید در جهت عقربه های ساعت یعنی به سمت راست، طواف خونه خدا انجام شه.

ایشون درباره تأکید بر طواف بین در خونه خدا و مقام ابراهیم هم گفت: هر جسم متحرکی که حرکت زمونه ای داره اگه شعاع کم شه، سرعت اون به طور ناخودآگاه زیادتر می شه و تمایل و تمرکز اون به سمت داخل و مرکز بیشتر می شه به خاطر همین بیشتر مراجع می گن که در این فاصله طواف خونه خدا انجام شه چون با این تمرکز، صعود و عروج اتفاق می افته.

این دکترای علم فیزیک عقیده داره که همه چیز در دنیا براساس علم فیزیک قابل بررسیه اما علم آدم در این حد نیس که تموم اونا رو دریافت کنه.

طواف خونه خدا