تعریف گردشگری و ابعاد مهم آن

تعریف گردشگری و ابعاد مهم آن

تعریف گردشگری و ابعاد مهم آن

2 تعریف گردشگری گردشگری به مجموعه فعالیتی اطلاق می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد . این فرایند شامل هر فعالیتی از قبیل برنامه ریزی سفر، مسافرت به مقصد ، اقامت ، بازگشت... متن کامل

طبقه بندی علوم از منظر امام خمینی (ره)

طبقه بندی علوم از منظر امام خمینی (ره)

طبقه بندی علوم از منظر امام خمینی (ره)

طبقه بندی علوم از منظر امام خمینی (ره) امام خمینی در ذیل حدیث بیست و چهار کتاب چهل حدیث با توجه به حدیث شریف رسول اکرم (ره) در تقسیم علوم به سه دسته آیه محکمه، فریضه عادله و سنت قائمه... متن کامل

بررسی رویکردها یا دیدگاههای کلی درباره اهداف و رسالتهای دانشگاه

بررسی رویکردها یا دیدگاههای کلی درباره اهداف و رسالتهای دانشگاه

بررسی رویکردها یا دیدگاههای کلی درباره اهداف و رسالتهای دانشگاه

بررسی رویکردها یا دیدگاههای کلی درباره اهداف و رسالتهای دانشگاه با توجه به دسته بندی انجام شده در قسمت قبل، در این مرحله بطور مختصر نقطه نظرات موجود در هر رویکرد یا دیدگاه نسبت به... متن کامل

نظریه های خشنودی شغلی

نظریه های خشنودی شغلی

نظریه های خشنودی شغلی

نظریه های خشنودی شغلی : اسمیت،کندال وهیولین درسال 1969،استدلال کردندکه خشنودی ازشغل درواقع معرف چندگرایش مرتبط است. بنابراین، موقعی که درباره خشنودی صحبت می کنیم، باید تصریح نماییم؛... متن کامل

عوامل موثر بر درک عدالت درسازمان

عوامل موثر بر درک عدالت درسازمان

عوامل موثر بر درک عدالت درسازمان

عوامل موثر بر درک عدالت درسازمان: 1-پیامدهایی که شخص از سازمان دریافت می کند. 2- رویه های سازمانی (رویه ها وکیفیت تعاملات). 3- خصوصیات ادراک کننده . الف- پیامدهای سازمانی: درک عدالت می... متن کامل

ویژگی­های افراد تاب آور

ویژگی­های افراد تاب آور

ویژگی­های افراد تاب آور

ویژگی­های افراد تاب آور افراد تاب آور دارای خصوصیات ویژه­ای هستند. این ویژگی­ها می­توانند بر تاب اوری مؤثر باشند (ماسن و دیگران،1999؛ ویمان و دیگران،1999؛ محمدی، 1386): 1- احساس ارزشمندی:... متن کامل

پیشینه نظری انگیزش پیشرفت

پیشینه نظری انگیزش پیشرفت

پیشینه نظری انگیزش پیشرفت

پیشینه نظری انگیزش پیشرفت 2-3-1- تعریف انگیزش انگیزش به نیروی ایجادکننده، نگهدارنده، و هدایت کننده رفتار گفته می شود. مورنو(2010)، برای انگیزش یادگیری، این تعریف را به دست داده است:... متن کامل

مفهوم شایستگی از دیدگاه روانشناختی

مفهوم شایستگی از دیدگاه روانشناختی

مفهوم شایستگی از دیدگاه روانشناختی

مفهوم شایستگی به طور کلی در مورد مفهوم مهارتهای اشتغال زا و شایستگی های کلیدی تعریف واحد و مشخصی وجود ندارد و همه صاحبنظران در ارائه یک تعریف دقیق و صحیح از مهارتها و شایستگی با مشکل... متن کامل

خصوصیات افراد با شخصیت سالم

خصوصیات افراد با شخصیت سالم

خصوصیات افراد با شخصیت سالم

خصوصیات افراد با شخصیت سالم– می‏تواند و می‏خواهد مناسب سن خود مسئولیت‏هایی را به عهده بگیرد.– از تجربه‏های موفقش لذت می‏برد.– علاقمند است مسئولیت‏های نقش‏های خود را در... متن کامل

فرایندهای مولد تعارض

فرایندهای مولد تعارض

فرایندهای مولد تعارض

فرایندهای مولد تعارض 2-6-1- فقدان گفتگو در یک رابطه صمیمی، عدم تبادل عقاید واحساسات، موقعیتی ویژه برای همسران ایجاد می کند که آنها مجبور می شوند به نوعی این خلأهای ارتباطی را پر کنند.... متن کامل