می 18, 2021

تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه اتخاذی توسط قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات با تکیه بر اسناد بین الملل- قسمت 18

– تسهیل تبادل المعلومات والتنسیق بین الجهات الممثلة فیها.– تمثیل الدولة فی المحافل الدولیة المتعلقة بمواجهة غسل الأموال.-اقتراح اللائحة التنظیمیة الخاصة بعمل اللجنة.-أیة أمور أخرى …

بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با عملکرد بازاریابی صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان اردبیل

دانشگاه آزاد اسلامیواحد گرمیپایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشتـه مدیریت اجـــراییگرایش بازاریابی و صادراتعنوانبررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با عملکرد بازاریابی …

اثر ۸ هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل امگا-۳ بر شاخص های التهابی بیماران دیابتی نوع دو

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی(گرایش فیزیولوژی ورزش)عنوان:اثر ۸ هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل امگا-۳ بر شاخص های التهابی بیماران …

نقش میزان توجه به اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان- قسمت ۶

آموزش بیش از هر چیز، سپردن دانستنیها به دیگران است. آموزش زمانی به کار میآید که زمینه ای برای پدید آوردن تغییری فراگیر گردد، چنانچه …