آوریل 17, 2021

تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه اتخاذی توسط قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات با تکیه بر اسناد بین الملل- قسمت ۲۲

.سلیمی،صادق،۱۳۸۲،جنایات سازمان یافته فراملی،انتشارات صدرا،تهران،چاپ اول،ص ۶۶٫ ↑   .بیلان با تراز حساب های پرداختی عبارت است از: جدولی که ارزش سالانه کل مبادلات اقتصادی ساکنین …

نقدو بررسی روانکاوانه(فروید،لکان) بر روی آثارهنریک ایبسن با نگاهی ویژه بر(هداگابلر، بانوی دریایی، مرغابی وحشی، خانه عروسک و ایولف کوچولو)- قسمت ۲۲

(گلرخ کمی آن طرف تر می رود اما همچنان با تعجب سنا را می نگرد.)سنا: الو …الو…بازم جواب نمیدی؟ امیر تویی؟ اگه خودتی جواب بده. …

تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه اتخاذی توسط قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات با تکیه بر اسناد بین الملل- قسمت ۱۸

گلدوزیان ،ایرج،۱۳۸۰، بایسته های حقوق جزای عمومی،نشر میزان ،چاپ چهارم.   محقق داماد،مصطفی، ۱۳۷۸،مباحثی از اصول فقه (دفتر سوم)‌،مرکز نشر علوم اسلامی.   ———–،۱۳۸۰،قواعد فقه …