چه خبر از کسر خدمت های سربازی + جدول

سازمان نظام وظیفه عمومی اعلام کرد : مشمولانی که قبل از ورود به سن مشمولیت در مقطع دیپلم یا پیش دانشگاهی فارغ التحصیل شده، ترک تحصیل کرده، اخراج شده یا انصراف از تحصیل کرده ان، با ورود به سن مشمولیت به مدت شش ماه واسه مشخص کردن وضعیت خدمتی خود مهلت دارن.

newsبه گزارش سازمان نظام وظیفه اگر تاریخ فراغت از تحصیل یا انصراف از تحصیل این دسته از مشمولان بعد از ورود به سن مشمولیت باشه از این تاریخ به مدت یکسال مهلت دارن تا وضعیت خدمتی خود رو مشخص کنن.

علم آموزانی که در خرداد و تیر سال ورود به سن مشمولیت و بالاتر فارغ التحصیل می شن به معنی شهریور همون سال حساب می شودند و از این تاریخ به مدت یکسال مهلت دارن تا وضعیت خدمتی خود رو مشخص کنن.

علم آموزانی که در سن ۱۷ سالگی فارغ التحصیل می شن پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی باید ظرف شش ماه وضعیت خدمتی خود رو مشخص کنن.

مشمولان به تناسب شرایط ممکنه ازخدمت معاف دائم، معاف از رزم یا آماده به خدمت شن.

سامزان نظام وظیفه هم اینکه اعلام کرد که مدت خدمت دوره ضرورت، متناسب با یگان محل خدمت، محل سکونت و دستگاه بکارگیرنده به این شرحه:

الف) مدت خدمت کارکنان وظیفه مامور به دستگاه های غیرنظامی بجز یگانای حفاظت ۲۴ماه

ب) مدت خدمت دوره ضرورت واسه نیروهای مسلح و یگانای حفاظت ۲۱ماه

ج) مدت خدمت در مناطق جنگی و امنیتی درگیر ۱۸ماه

د) مدت خدمت واسه کارکنان وظیفه غیربومی مناطق امنیتی غیر درگیر، عملیاتی، مناطق محروم و بد آب و هوا ۱۹ماهه.

به نوشته پایگاه فرهنگی سرباز، فهرست کسرخدمت سربازی در سال ۱۳۹۲ به توضیح زیره:

ردیفعنوان کسر خدمتحداکثرکسرخدمت اعطاءشدهچگونگی و اندازه اعطاءکس خدمتتاریخ اعطاء
۱کسرخدمت نخبگیسقف ندارهبه اندازه ارزش پروژه با نظر بنیاد نخبگانتا قبل و بین انجام خدمت سربازی
۲کسرخدمت ایثارگریتا سقف ۹ماهبرابر اندازه جبهه یا جانبازی و جوونمردی آدما که براساس قوانین سال ۱۳۹۰محاسبه می شهمتولدان سال ۱۳۷۲و قبل از اون در صورت نداشتن غیبت
۳کسرخدمت بسیجتاسقف ۶ماهبه اندازه فعالیت دربسیج سالی ۴۵ روز و عضویت در شورای پایگاه یا بخش و دوره تکمیلی بسیجتا قبل و بین خدمت سربازی