منابع پایان نامه و مقاله در مورد شایع ترین جرایم در میان زنان

مبحث پنجم- شایع ترین جرایم در میان زنان

جرم هایی مثل سقط جنین ، نوزاد کشی و نیز کودک آزاری، از جمله جرایمی هستند که مرتکبین اصلی آنها زنان هستند.به گزارش جهان، بااینکه ممکن است در نگاه اول چنین تصور شود که تفاوتی میان ارتکاب جرم زنان با مردان وجود ندارد اما جرم شناسی در مطالعات خود چهار ویژگی را برای بزهکاری زنان برشمرده اند.بر اساس این گزارش که توسط دانشجویان دکترای یکی از دانشگاه های بزرگ کشور انجام شده است، نخستین ویژگی که درخصوص بزهکاری زنان وجود دارد کم بودن حضور زنان در فعالیت های مجرمانه است. [۱]

آمار جنایی بسیار از کشورهای دنیا نشانگر این هستند که میزان ارتکاب جرم از سوی زنان کمتر از مردان است . مثلا بر اساس آمار جنایی رسمی کشور فرانسه، تنها یک هشتم یا یک دهم مجموع جرایم ارتکابی در این کشور مربوط به زنان می شود.اما ویژگی دوم بزهکاری زنان مربوط به ماهیت جرایم ارتکابی آنهاست. تحقیقات نشان می دهند که زنان در برخی از جرایم حضور بیشتری و فعال تری دارند. یکی از این جرایم ،جرم هایی است که قربانی آنها طفل یا نوزاد است. جرم هایی مثل سقط جنین ، نوزاد کشی و نیز کودک آزاری، از جمله جرایمی هستند که مرتکبین اصلی آنها را زنان تشکیل می دهند.اما دسته دیگر جرایم که زنان در آنها حضور فعال دارند جرایم جنسی هستند. حضور پررنگ زنان در این جرایم به این دلیل است که یک طرف جرم، لزوما باید یک زن باشد جرایمی مثل زنا، برقراری رابطه نامشروع و نیز روسپیگری از این قبیل اند .این در حالیست که دسته دیگر جرم هایی است که علیه اموال مردم رخ می دهند و زنان بیشتر از مردان آنها را مرتکب می شوند وعمدتا از طریق مسموم کردن اتفاق می افتند و نه از طریق توسل به خشونت و خونریزی.اما تحقیقات نشان می دهند که در برخی از جرایم مثل قاچاق مواد مخدر و نیز قاچاق کالا، زنان به عنوان رابطه و باربر مورد استفاده قرار می گیرند. [۲]

این امر بدین جهت است که از یکسو ماموران پلیس نسبت به زنان به یک دید ترحم آمیز نگاه می کنند واین امر سبب می شود که کمتر به زنان مظنون بشوند.در این میان نکته قابل توجه آنست که تنها تعداد اندکی از زنان حبس کشیده بعد از آزادی از زندان مجددا مرتکب جرم می شوند این در حالی است که مردان اینگونه نیستند و در موارد متعدد حتی بعد از تحمل مجازات باز هم به سراغ ارتکاب جرم می روند.[۳]

مبحث ششم- انواع روش های  پیشگیری از جرایم زنان

در جرم شناسی، پیشگیری عبارت است از: به جلوی تبهکاری رفتن با بهره گرفتن از فنون گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری. از نظر علمی می توان گفت: مراد از پیشگیری هر فعالیت سیاست جنایی است که غرض انحصاری یا غیر کلی آن تحدید حدود امکان پیشامد مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممکن الوقوع ساختن یا سخت و دشوار کردن احتمال وقوع آنهاست بدون اینکه به تهدید به کیفر یا اجرای آن متوسل شوند.[۴]

پیشگیری ابتدایی عبارت از مجموعه وسایلی است که معطوف به تغییر شرایط جرم زای اطرافیان به طور کلی اعم از طبیعی و اجتماعی می باشند. به عبارت دقیق تر، پیشگیری ابتدایی راهکارهایی است که از طریق زمینه های اجتماعی و اقتصادی و دیگر زمینه های سیاست عمومی تلاش می کند. این حالت، به ویژه بر موقعیت جرم زا و علل ریشه ای ارتکاب جرم تأثیر می گذارد. هدف اصلی، ایجاد امیدوارکننده ترین شرایط برای زندگی است که شامل آموزش خانواده، ایجاد مسکن، استقلال و سرگرمی می باشد.[۵]

معطوف به مداخله برای پیشگیری از لحاظ گروه ها یا جمعیت های در معرض خطر جرم است. این امر شامل شناخت زودهنگام شرایط جرم زا و نفوذهایی است که بر این شرایط اعمال می شود. برای این گروه ها می توان تدابیری خاص اندیشید; تدابیر حمایتی در خصوص کودکان خیابانی، کودکان متعلق به خانواده های معتاد و بی سرپرست یا بدسرپرست.[۶]

معطوف به پیشگیری از تکرار جرم در خلال اقدامات فردی برای سازگاری مجدد اجتماعی یا خنثی نمودن بزهکاران پیشین است. پیشگیری از تکرار جرم توسط پلیس و دیگر عوامل نظام عدالت کیفری صورت می گیرد; تدابیر مربوط از ضمانت اجراهای قضایی رسمی تا بازپروری مجرم و زندانی کردن. در بسیاری از اوقات به دلیل محدودیت ضمانت اجراهای مبتنی بر اصلاح و درمان، این نوع پیشگیری به تدابیر سرکوبگرانه تنزّل پیدا می کند.[۷]

جرم شناسی پیشگیری یک علم عملی است، به گونه ای که عملکرد و تأثیر نظریه ها و نظریه پردازی های مربوطه تنها در مقام عمل و با ارزیابی اثرات واقعی اجرای آن تدابیر آشکار می شود. در حیطه پیشگیری این امر منوط به وظیفه یک یا چند نهاد خاص نیست، بلکه تدابیر مشخص پیشگیرانه باید توسط همه نهادهای جامعه مدنی نظیر خانواده، مدرسه، نهادهای مذهبی (مساجد)، شوراهای شهر و روستاها، سازمان های غیردولتی، اصناف و اتحادیه ها و همه نهادهای دولتی نظیر مجلس قانونگذاری، دادگاه ها، پلیس، سازمان های تأمین اجتماعی و شهرداری ها اجرا شود. این امر مستلزم تبیین دقیق اصول و تدابیر پیشگیرانه با توجه به انواع گوناگون آن تدابیر و نیز تبیین وظایف هر یک از مراجع پیشگیری و به ویژه نظارت خاص یک نهاد علمی مسئول است که بتواند با همه مراجع پیشگیری دولتی و اجتماعی رابطه برقرار کند و راهنمایی و آموزش لازم را در اختیار آنان قرار داده و اثرات اقدامات پیشگیرانه را ارزیابی نماید.[۸]

قدر مسلم این است که یک برنامه منفرد برای پیشگیری از جرم تمامی مجرمین زن قابل توصیه نیست. بلکه برنامه‌ها باید با هدف درمان، اصلاح و پیشگیری برحسب موضوع، تفکیک و طبقه‌بندی شوند. برنامه‌های مربوطه به مجرمین بالفعل بیشتر به تفکیک زندانیان برحسب گروه‌های سنی، سوابق کیفری، انواع جرائم، ملاقات‌های خصوصی و حضوری برای مجرمین و فعالیت‌های داخل زندان می‌پردازد.

 پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

این برنامه‌ها می‌تواند با ایجاد مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، رسیدگی به امور بهداشت جسمی و روانی، برگزاری مراسم دینی و مذهبی شروع و تا تبدیل محیط زندان به محیطی کاملاً آموزشی ادامه یابد. اقدامات پیشگیرانه جهت اصلاح مجرمین بالقوه صورت می‌گیرد و مستلزم شناخت و توجه بیشتر به پیش‌بینی جرائمی است که در آینده اتفاق خواهد افتاد و به اتخاذ تدابیری جهت حذف و کنترل عوامل آن توجه دارد.

هزاران سال تجربه از زندگی روزمره، مدرسه، جمعیت‌ها و… به ما می‌آموزد. که برای کاهش ضرر و مخاطرات و انفجار شهوات، ارجح آن است که از پهلو به آن نزدیک شد و به منبع آنها رسید تا این که در از روبه‌رو به آنها حمله‌ور شد. پس دفاع باید غیرمستقیم باشد.

ارضای جامعه پسندانه آن دسته از نیازهای جوانان و نوجوانان که به گرایش آنها به ارتکاب جرم منجر می‌شود. از نکات مهم قابل توجه در طراحی شیوه‌های پیشگیرانه و راهکارهای مقابله‌ای است.

جرائمی چون اعتیاد در دهه‌های آینده با تصویری از فردی مفلوک که اسیر موادی چون هروئین است تعریف نخواهد شد. بلکه ظاهر فریبنده آن فریبنده‌تر از سطح انتظار کنونی ما است. ارتکاب برخی جرائم به عنوان شرطی برای پذیرش در گروه‌های همسالان الزامی شده و یکی از مراحل اجتماعی شدن نوجوانان را تشکیل خواهد داد.

توالی تدریجی و ارتجالی گرایش به ارتکاب در مسیر رشد اجتماعی و عاطفی نوجوانان هشداری است برای متولیان تربیتی و فرهنگی برای ارضای نیازهای مشروع اینان به شکلی جامعه‌پسندانه در قالب غنی‌سازی اوقات فراغت و فعالیت‌های علمی، ورزشی و هنری در سطحی کلان.

طرد جوان مجرم، بخش وسیعی از جامعه را به واکنش وادار می‌کند و آنها را به سمت دوری از الگوهای رایج در جامعه و گرایش به گروه‌هایی که گرایش‌های عاطفی و شناختی جوانان را مورد تأیید قرار می‌دهند، سوق می‌دهد.

اقدامات پیشگیرانه ضمن توجه به مجرمین باید متمرکز بر خود جرائم نیز باشد. مقابله با مجرم به معنی مقابله با جرم پس از وقوع آن است که نتیجه آن اصابت تیرهای مقابله‌ای به سایه جرم است نه خود جرم.

مجموعه اقدامات مقابله‌ای در قالب فعالیت‌های زیر قابل طبقه‌بندی است:

۱-گسترش تعلیم و تربیت والدین و افزایش اطلاعات آنان به ویژه در باب مسائل آسیب‌شناختی و روان‌شناختی.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

۲-گسترش توان نیروی انتظامی در کشف رفتارهای بزهکارانه.

۳- مشارکت بیشتر نوجوانان و جوانان به ویژه در فعالیت‌های ورزش‌، فرهنگی، هنری و… از سیاست‌گذاری تا برنامه‌ریزی و اجرا.

۴- همکاری بیشتر و نزدیکتر بین خانه و مدرسه و دادگاه‌ها و دیگر کانون‌های اجتماعی.

۵- از بین بردن محله‌های جرم‌خیز و گسترش خدمات بهداشتی و تربیتی و ورزشی و فرهنگی در این محیط‌ها.

۶- افزایش وسایل تفریحی و سرگرمی‌های سازنده متناسب با حس کنجکاوی و هیجان‌طلبی نوجوانان.

۷-افزایش برنامه‌ها و فوق برنامه‌های مفید برای دختران و زنان.

۸- گسترش برنامه‌های آموزشی رایگان و اجباری کردن آموزش برای دختران و زنان.

۹- گسترش آموزش‌های هنری و حرفه‌ای ویژه دختران و زنان.

۱۰- دقت و کنترل بیشتر بر برنامه‌های صدا و سیما و رسانه‌های گروهی.

۱۱- صیانت افراد از تجاوز دیگران به شکل گسترده آن.

۱۲-جانشین کردن نظام اصلاحی و تربیتی به جای سیستم اجرا مجازات (به ویژه مجازات حبس).

۱۳-عدم توجه به ملاحظات و مصلحت‌اندیشی‌ها برای تخفیف مجازات به منظور پیشگیری از تکرار جرائم.

۱۴- تغییر شرایط ازدواج: سن ازدواج (آداب و رسوم)، ازدواج‌های اجباری (پیشکش کردن دختران)، تعدد زوجات (طرز تفکر نسبت به آن با توجه به نیروی کار زنان قدیم و پایین بودن هزینه زندگی و توان رعایت عدالت).

هدایت احساس استقلال و آزادی زنان به سمت فعالیت‌های آموزشی و اشتغال مفید و آموزش جوانان در مورد مسائل ازدواج و… .

۱۵- گسترش نقش واعظان مذهبی به منظور دانش‌افزایی افراد در باب آداب دینی و ترغیب جوانان به ازدواج و تخفیف توقعات و آموزش راه‌های سازگاری و کنار آمدن با مشکلات با اتکا به تعالیم الهی.

۱۶-کاهش فشارهای اقتصادی و حمایت مالی.

۱۷-کنترل و کاهش مهاجرت و فراهم نمودن زمینه‌های اشتغال در سایر نقاط کشور.

۱۸-آموزش نحوه تصمیم‌گیری، عمل و تقویت اراده در شرایطی که فرد در تعارض و انتخاب قرار می‌گیرد.

[۱] اوحدی، یاسمن ( ١٣٨٧ ). بررسی انسان شناختی خانواده و میزان تأثیر محیط زندگی بر آن. رساله کارشناسی، دانشگاه تهران: دانشکده علوم اجتماعی،ص۳۵

[۲] بیات، بهرام، شرافتی پور، جعفر و عبدی، نرگس ( ١٣٨٧ ). پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور. تهران: معاونت اجتماعی ناجا،ص۶۳

[۳] بیات، بهرام، شرافتی پور، جعفر و عبدی، نرگس ( ١٣٨٧ ). پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور. تهران: معاونت اجتماعی ناجا،ص۶۴

[۴] پروین، ستار ( ١٣٨۶ ). پیشگیری از جرم با تأکید بر پیشگیری اجتماعی. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال سوم، شماره ٨ و ٩، تهران: معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا،ص۳۳

[۵] همان،ص۳۴

[۶] اوحدی، یاسمن ( ١٣٨٧ ). بررسی انسان شناختی خانواده و میزان تأثیر محیط زندگی بر آن. رساله کارشناسی، دانشگاه تهران: دانشکده علوم اجتماعی،ص۲۶

[۷] رجبی پور، محمود ( ١٣٨٢ ). راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم: تعامل پلیس ودانش آموزان. فصلنامه دانش انتظامی، سال پنجم، شماره سوم، دانشگاه علوم انتظامی،ص۲۴

[۸] سعیدیان، ربابه ( ١٣٨٧ ). آموزش و پرورش، نهادی مهم برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی. نشریه حمایت،ص۲۶

Related articles

متن کامل پایان نامه : عوامل اجتماعی ـ اقتصادی بزهکاری زنان

گفتار سوم-نظریه های مبتنی بر عوامل اجتماعی ـ اقتصادی امروزه جرم شناسان متقاعد شده اند که وراثت به تنهایی عامل جرم نیست. مطالعات اجتماعی ثابت کرده اند که در بسیاری از موارد وضع نابهنجارجامعه، زمینه ساز و مسبب بزهکاری است. از سوی دیگر، تمام نظریه های جامعه شناختی، به جز چند استثنا، زنان را نادیده […]

Learn More

پایان نامه ارشد : تفاوت جرایم زنان و مردان

مبحث سوم- بررسی تفاوت جرایم زنان و مردان تحقیقات انجام شده حکایت از این دارند که جرایم زنان به ندرت متضمن خشونت بوده، و تقریباً همگی از جرایم کم اهمیت ترند. برخی فمینیست ها چون لنارد ( ۱۹۸۲ ) و اسمارت ( ۱۹۷۷) معتقدند که جرم شناسی سنتی برای جرایم زنان توضیح مناسبی ارائه نداده […]

Learn More

دانلود پایان نامه با موضوع تأثیرپذیری پیشگیری از جـرم : تحولات اجتماعی

مبحث هفتم- تأثیرپذیری پیشگیری اجتماعی ازتحولات اجتماعی پیشگیری اجتماعی را میتوان نسل حقوق بشری پیـشگیری از جـرم دانـست کـه در بستر نظریه های انتقادی جرمشناسی متولد شده اسـت. ایـن نـوع پیشگیری موضوع اصلی مطالعات علوم جنـایی اسـت کـه جایگـاه ویـژه ای در میـان انـواع راهبردهـای پیـشگیرانه حـوزه مطالعـات جـرم شـناختی پیـدا کـرده و تمایـل و […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *