چطور می توانیم چشمهای ریز را درشت کنیم؟

اینجا چند روش واسه بزرگ تر کردن چشمهای ریز ذکر می کنیم.

 

۱ مژه هاتون رو فر کنین یکی از آسونترین راه ها واسه بزرگتر نشون دادن چشمها ، فرکردن مژها توسط فرمژهه. خیلی مهمه که حتما” قبل از به کار گیری ریمل ، مژه هاتون رو فر کنین و اگه از یاد بردین که قبل از ریمل این کار رو انجام بدین حتما” اجازه بدین ریملتان به طور کامل” خشک شه و بعد از فرمژه استفاده کنین.

۲ به مژهای پایین هم ریمل بزنین خیلی از خانمها به مژهای پایین ریمل نمی زنن . اما بسیاری ازمتخصصان گریم فکر می کنند که به کار گیری ریمل در مژهای پایین چشم باعث می شه که چشمها بزرگتر به نظر برسن.البته اینجاش خیلی مهمه که چیجوری به مژهای پایین ریمل بزنین ؟ اول مژهای پلک بالایی رو ریمل بزنین بعد بدون اینکه فرچه ریمل رو دوباره داخل ظرف ریمل وارد کنین، مژهای پایین رو هم ریمل بزنین . فرچه ریملتان رو عمودی نگه دارین و روی مژهای پلک پایینتان عقب و جلو ببرین.

۳ مژه مصنوعی استفاده کنین : اگرقصد دارین تو یه مراسم به طور کامل” رسمی و بزرگ شرکت کنین می تونین از مژه مصنوعی استفاده کنین . بیشتر بازیگران و خوانندگان خانوم واسه شرکت در مراسم رسمی از مژهای مصنوعی استفاده می کنن. اگه روش به کار گیری مژهای مصنوعی رو بخوبی بلد باشین ، چشمهای شما بسیار قشنگتر و به طور کامل” طبیعی به نظر می رسن.

۴ از خط چشم سفید استفاده کنین : یه روش دیگه واسه بزرگتر نشون دادن چشمها به کار گیری خط چشم سفیده . داخل پلک پایینتان رو با مداد سفید خط بکشین . حتما” از یه مداد نرم استفاده کنین تا پلکتون خراب نشه.واسه اینکه داخل چشمتون روشنتر شه می تونین در قسمت گوشه پلکتون هم از این مداد استفاده کنین.

۵ ابروهایتان رو تمیز و مرتب نگه دارین – واسه اینکه چشماتون بزرگتر به نظر برسه باید به ابروهایتان هم توجه کنین .اگه ابروهایتان یه قوس ناچیز داشته باشه چشماتون بزرگتر به نظر می رسه.

آرایش چشم