چرا کوبانی اهمیت راهبردی دارد؟

علاوه بر دارا بودن اهمیت هدف دار و جغرافیایی، از نظر روحی و الهی هم واسه کردها خیلی با اهمیته.

شهر عین العرب که کردها به اون کوبانی می گن، شهری تاریخی و خیلی با اهمیته که بعضی آثار باستانی از تمدنای آرومی و آشوری در این شهر دیده میشه. این شهر هم اینکه کانون توجه فرانسویا در زمان استعمار فرانسه بوده.

کوبانی در مرز سوریه با ترکیه قرار داره و از توابع استان حلبه و ۱۵۰ کیلومتر با اون فاصله داره. تعداد ساکنان این شهر بیشتر از ۴۶۰ هزار نفره که بیشتر اونا از کردهای سوریه هستن و بیشتر از ۳۸۰ داهات هم از توابع این شهر به حساب میان.

اهمیت راهبردی عین العرب در این موضوع نهفتهه که این شهر سومین شهر کردنشین در سوریه پس از قامشلی و عفرین هستش و سقوط اون به دست عناصر مسلح داعش به معنی تسلط اونا بر بخش بزرگی از نوار مرزی میان سوریه و ترکیه و وصل کردن مناطق تحت تسلط این گروهک در مرزها از عین العرب تا اعزاز و الراعیه و اینجوری یه نوار مرزی طولانی با ترکیه تحت تسلط این گروهک درمی آید.

اما اهمیت راهبردی کوبانی به پای اهمیت الهی اون واسه کردها نمی رسه. کوبانی از واژه “کوم بانیا” گرفته شده که در عربی به معنی “اجماع” است. بعضی این نام رو به اتحاد دو عشیره کرد میان حسکه و عین العرب مربوط می کنن.

هم اینکه این شهر در اواسط قرن گذشته در درگیریای میان ترکیه و کُرده های این کشور اهمیت زیادی داشت؛ چون تعدادی از اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه به این شهر می اومدن. به خاطر همین سقوط روستاها و مناطق کوبانی ضربه سنگینی واسه کردها هستش.

العالم داعش کوبانی