چرا نمی توانیم رژیم بگیریم

محققان گامی دیگه به درک این مطلب نزدیک تر شده ان که به چه دلیل افراد نمی تونن رژیم غذایی خود رو نگه دارن.

 

 

 

محققان کالج پزشکی آلبرت انیشتن مطالعه ای رو در مجله سل متابولیزم انتشار دادن که این نظر رو مطرح می کنه که در واقع وقتی که شما رژیم گرفته اید، مغز به قسمت های دیگه بدن پیام هایی می فرستد که اون ها رو به خوردن تشویق می کنه.

این مطالعه روی موش هایی انجام شد که مهندسی ژنتیک شده بودن تا اندازه کمتری از نرون های خاصی که AgRP اسمشه و به نظر می رسد که این چرخه رو شروع می کنه تولید کنن. به خاطر این از این نوع موش در تحقیق ها استفاده می شه که در خیلی زمینه ها روند متابولیک اون ها شباهت زیادی به آدم داره.

سوسمیتا کائوشیک، زیست شناس مولکولی و پژوهشگر اصلی این تحقیق، به همراه تیم همکارانش کشف کردن: وقتی که فردی تلاش می کنه تا سرجمع کالری که وارد بدن خود می کنه رو کم کنه، نرون هایی در مغز، مخصوصا در هیپوتالاموس، ممکنه چربی اسیدهای آزاد خاصی رو به عمل وادارند تا عکس العمل غیرارادی احساس گرسنگی رو بر انگیزند. در مقابل، این چربی اسید ها تحریک به تولید بیشتر از همون نوع سلول های عصبی کرده و اینطوری چرخه ای از ببش تولید اون رو به راه انداخته و میل شدید شیمیایی واسه خوردن بیشتر رو کلید می زنند.

این مطالعه روی موش هایی انجام شد که مهندسی ژنتیک شده بودن تا اندازه کمتری از نرون های خاصی که… AgRP اسمشه و به نظر می رسد که این چرخه رو شروع می کنه تولید کنن. به خاطر این از این نوع موش در تحقیق ها استفاده می شه که در خیلی زمینه ها روند متابولیک اون ها شباهت زیادی به آدم داره.

رژیم غذایی