چرا دختر نمی تواند به خواستگاری برود؟

به چه دلیل دخترها نمی تونن یا نباید از پسرای مورد توجه خود خواستگاری کنن؟این سؤال از سؤالات بسیار مهم و مهمه و شاید واسه خیلی از دختر خانوما از اهمیت خاص ای بهره مند باشه. بعضی فکر می کنند به چه دلیل ف …

البته باید گفت که خیلی از دخترها فکر نمی کنن و دوست دارن تماشاگر اومد و شد خواستگاران زیاد باشن و از بین اونا، کسی رو انتخاب کنن که موجّه تر بوده ، از توانایی همسری و بالاترین توان آرامشگری بهره مند باشه.

شایسته س در رابطه با این سؤال اساسی، توجه علاقه مندان رو به نکات زیر جلب کنیم:

برخلاف شباهت میان هوش و توانمندیای ذهنی دختران و پسران، تفاوتای موجود در خصیصه های زیستی و ویژگیای عاطفی دخترها و پسرها بیان کننده صورت خاص شخصیتی هر کدوم از دو جنسه. دختر خانوما در کنار وظیفه خطیر همسری و آرامشگری، از ارزشمندترین توانایی انسانی یعنی توانایی مادر بودن هم بهره مند هستن.

توانایی و لیاقت مادری، خود آمیزه ای از ویژگیای خاص زیستی و صفات برجسته عاطفی و احساسیه. از این رو اجرای بهینه نقش همسری و توفیق مسئول شدن وظیفه بزرگ و سرنوشت ساز مادری از نشونه های شخصیت برتر و کمال وجودی زنونه.

اینجور تفاوتای روشن شخصیتی میان زن و مرد ، ضرورت بهره مندی فوق العاده زنان از احساسات لطیف و احساسات عمیق ، خود بستر پدیدآیی نگرشا، رفتارها و نیازای خاص ای رو در وجود اونا جفت و جور می آورد. واسه همینه که زنا به پشتیبانی عاطفی، روانی و اجتماعی بیشتری نیاز دارن، چون هرچه پدیده ای مهم تر باشه ، باید مورد پشتیبانی و پشتیبانی بیشتری قرار گیرد.

این در حالیه که زنان عموماً دوست دارن همسرشون فردی باشه که شخصیت اون جلوه گر قدرت منطقی و عاطفیه. به عبارت دیگرنسبت به مردانی که از صفاتی مثل اعتماد به نفس، قدرت رهبری و مدیریت، جربزه و حمایتگری بهره مند نیستن نظر مثبتی ندارن. مردان هم بیشترً دوست دارن همسراشون منبع آرامش و شخصیت وجودی شون پر از مهر و عطوفت،منطق و صبوری باشه.

تفاوتای زیستی و روان شناختی موجود میان زن و مرد هیچوقت به معنی برتری یکی بر دیگری نیس، که این تفاوتا نشون دهنده ویژگیا و نیازای خاص، قابلیتا و مسؤولیتای خاص و لایق هر کدوم از ایشانه.

خلاصه کلام اون که ساختار شخصیتی هر کدوم از دو جنس زن و مرد به گونه ایه که هر کدوم ویژگیای لازم رو در راه تغییر وجود و رسیدن به کمال شخصیت بی بدیل خود دارن. تفاوتای زیستی و روان شناختی موجود میان زن و مرد هیچوقت به معنی برتری یکی بر دیگری نیس، که این تفاوتا نشون دهنده ویژگیا و نیازای خاص، قابلیتا و مسؤولیتای خاص و لایق هر کدوم از ایشانه.

پس از یه نگاه عمیق ، واسه زنان که وجودشون منبع احساسات، عطوفت و مهرطلبی و تمایل داخلی اش بر اساس محبوب و معشوق بودنه و دوست داره که بر دل و جون مرد حاکم باشه ، خیلی سخت هستش از مردی واسه ازدواج خواستگاری کنه و اتفاقاً جواب رد بشنوه و سراغ کس دیگه ای بره. بطوریکه این با ویژگیای خاص شخصیتی اون موافق نیس.

کاملا معلومه واسه یه مرد بیشتر قابل تحمله که از دختری خواستگاری کنه و جواب رد بشنوه و بعد از یه مدت از دختر دیگری خواستگاری کنه و شایدً بازم با جواب منفی مواجه شه تا این که آخرسر جواب مثبت دختر دیگری رو واسه ازدواج دریافت داره.

وقتی که آقایون به خواستگاری دخترا می رن، اونا شنونده لفظ آری یا خیرخواهند بود و این دخترها هستن که با قدرت انتخاب برتر، گوینده واژه های آری و خیر هستن.

وقتی که آقایون به خواستگاری دخترا می رن، اونا شنونده لفظ آری یا خیرخواهند بود و این دخترها هستن که با قدرت انتخاب برتر، گوینده واژه های آری و خیر هستن.

پر روشنه که خواستگاری آقایون از خانوما هیچوقت به معنی محدودیت آزادی و اختیار خانوما در حق انتخاب همسر نیس. ازدواج دختر خانوما همیشه باید با آگاهی، اراده و اختیارشون همراه باشه و همه دخترها حق دارن از بین خواستگاران داوطلب ازدواج با اونا، اون کس رو که اصلح می دونن با آزادی کامل انتخاب کنن وهیچ گونه اجباری و تحمیلی در این رابطه روا نیس.

همسر

از منظری دیگه به این مهم نگاه کنیم!

در جامعه امروز که هر روز بر پیچیدگی اون اضافه می شه، حلقه های خویشاوندی گسسته تر می شه، دایره شناختای دوطرفه خونواده ها و بالطبع پسرها و دخترها محدودتر می شه و ارتباطات خانوادگی و اومد و شده های فامیلی و همسایگی به کمترین حد ممکن می رسه، چیکار باید کرد؟

باید به روش ها و روش هایی اندیشید که ضمن تکریم شخصیت عالی، حساس و لطیف دختر زمینه طرح عقاید و نگرشا و اعلام آمادگی اونا واسه پذیرش درخواست ازدواج از طرف افراد دارای شرایط و مورد نظرشون( در صورت درخواست و خواستگاری) طوریکه بایسته و شایسته س جفت و جور شه.

این اندیشه و روش می تونه به روند “انتخاب” دخترا که از حقوق ذاتی و طبیعی آنانه، معنا و معنی روشن تری ببخشد. به سخن دیگه در فرهنگ حاکم بر جامعه اسلامی ما مسأله خواستگاری دخترها از پسرای مطلوب و دارای شرایط ازدواج می تونه به صورت غیر مستقیم (از راه شخص سوم) و در زیباترین و شایسته ترین وجه و با حفظ کرامت، شأن والا و احترام به مراتب صداقت، پاکی و سلامت اخلاقی اونا انجام شه.

به یقین در روش غیر مستقیم که در بستری از اخلاق، صداقت، اعتماد و اطمینان دوطرفه استفاده میشن، ضمن پاسداری از شخصیت مهم دختران بیشترین مسؤولیت متوجه رابطینه ، بطور مثال دختری یا خونواده دختر نگاه مثبت خود رو درباره ویژگیای شخصیتی پسری که بطور نسبی اون رو می شناسن با فرد مورد اعتمادی در میان میذاره این شخص ضمن بررسی کلیه حولوحوش امر در فرصتی مقتضی با پسر مورد نظر یا حتی خونواده ایشون رابطه برقرار کرده نظر اونا رو نسبت به زوجیت اون دو جویا می شه(به اونا اطلاع میده اگر مایل به ازدواج پسرشون باشن فلان دختر از کفایت و شایستگیای با ارزشی برخورداره) و در صورت موافقت دو طرف شرایط معارفه و شناخت دوطرفه بیشتر جفت و جور می شه.

منبع: تبیان

جمع آوری: آلامتو

 

ازدواج سالم چیجوریه؟

مهارتای ازدواج موفق چیه؟

ازدواج بازنشر خواستگاری روانشناسی