اکتبر 25, 2020

پایان نامه منابع مالی شهرداری؛ناهمواریهای طبیعی شاهرود

شهر شاهرود، مرکز شهرستان، در حاشیه شمالی دشت پهناور کویر مرکزی ایران و در دامنه های جنوبی سلسله جبال البرز ودر شمال شرق شهرستان،با مشخصات جغرافیایی  “25  36 عرض شمالی و “58  54 طول شرقی با ارتفاع متوسط 31/1345 متر از سطح دریا قرار گرفته است. این شهر به عنوان حلقه ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب ، دارای 400 کیلومتر فاصله از تهران، 179 کیلومتر از سمنان، 517 کیلومتر از مشهد و 115 کیلومتر از آزادشهر در استان گلستان می باشد.

شهر دارای یک موقعیت مطلوب و استراتژیک ملی و منطقه ای بوده و می تواند به عنوان یک شهر بزرگ بین دو کلانشهر مشهد و تهران، نقش های مثبت سیاسی، نظامی، اقتصادی، علمی و فرهنگی به خود گرفته و در تعادل یابی سیستم شهری، کارآمد باشد.

 

2-3- ناهمواریهای  طبیعی منطقه شاهرود

بطور کلي از نظر ناهمواريها در شهرستان شاهرود از شمال به جنوب سه حوضه کوهستاني مرتفع , حوضه هاي پايکوهي ( دشتهاي دامنه اي مرتفع ) و اراضي دشتي که نسبتاً هموار و کم ارتفاع بوده و در نواحي پايين دست آن نواحي کوير واقع شده که در آن يکسري کوههاي منفرد مي باشد ديده مي شود.

الف ـ منطقه کوهستاني شمال شاهرود

قلمرو کوهستانی که سراسر بخش شمالی ناحیه مطالعاتی راپوشش می دهد در دامنه جنوبی رشته کوههای البرز که از غرب به سمت شرق امتداد دارد و از ارتفاع آنها کاسته مي گردد واقع شده است. سلسله جبال البرز که از ارتفاعات طالش در غرب کشور شروع شده و تا ارتفاعات واقع در استان خراسان، در شرق کشور امتداد می یابد، به صورت دیواره ای مرتفع مناطق پست ساحلی دریای خزر را از فلات مرکزی کشور و از جمله ناحیه شاهرود جدا می کند

حداکثر ارتفاع نواحي شمال غربي شهرستان 3500 متر و حداقل آن بين 1500 متر تا 2000 متر متغير مي باشد. مهمترين قله هاي اين ارتفاعات در محدوده شهرستان قله خوش ييلاق به ارتفاع 2802 متر قله چناشگ 2670 متر و قله ابر 2630 متر ارتفاع مي باشند.

مهمترین ارتفاعات واقع در قلمرو کوهستانی ناحیه شاهرود را رشته کوهی به نام سفید کوه واقع در شمال شهرستان دامغان که تا شاهکوه امتداد دارد و ارتفاعات خوشش ییلاق، چناشک  و ابر که بین 2630 تا 2800 متر از سطح دریا ارتفاع دارند و در شمال شهرستان شاهرود قرار دارند را تشکیل می دهد.

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه عملکرد شغلی کارکنان:ناتوانمندی کارکنان

ب- حوضه هاي پايکوهي ( رشته هاي دامنه اي مرتفع )

در قسمت جنوبي سلسله جبال البرز يک سلسله کوههاي کم ارتفاع موازي با کوههاي شمالي که از غرب به شرق کشيده شده و در ضلع جنوبي به سمت دشت کوير از ازتفاع آنها کاسته شده است وجود دارد. در ميانه دو رشته کوه مذکور , حوضه هاي پايکوهي دشتهاي دامنه اي مرتفع نسبتاً وسيعي با همان جهت شرقي ـ غربي کشيده شده که ارتفاع عمومي آنها بين 1000 تا 1500 متر از سطح دريا متغير مي باشد اين منطقه بدليل داشتن شرايط مناسب طبيعي از نظر تأمين منابع آب و خاک جهت توسعه کشاورزي و اقليم نسبتاً مناسب نسبت به مناطق جنوبي تر بيشترين جمعيت شهرستان را در خود جاي داده است. این بخش شامل محدوده مورد مطالعه نیز می گردد .

 

1-2-3- دشتها و اراضي نسبتاً هموار حاشيه کوير و شوره زارهاي جنوبي

اين منطقه به صورت باريکه اي از حوالي ابريشم در مسير راه آهن تهران ـ مشهد به سمت جنوب شهرستان گسترش يافته که داراي ارتفاعي کمتر از 1000 متر از سطح دريا مي باشد، پهنه وسیعی از قسمت جنوبی ناحیه شاهرود راتشکیل  می دهد. شرایط نامناسب طبیعی، از نظر قابلیت ارضی، محدودیت منابع آب و شرایط دشوار اقلیمی، همراه با شوره زارها، توده های ماسه متحرک و گنبدهای نمکی موجب کاهش تراکم زیست و فعالیت در این گستره شده بطوریکه در عرصه های کویری تقریباً به صفر می رسد. در عین حال در این محدوده ارتفاعات قابل توجهی به صورت منفرد به چشم می خورد که مهمترین آنها کوه آسیاب در جنوب شاهرود و کوههای شمشیر بران، دوشاخ و دارستان در منطقه طرود است.

این گستره در پایاب کال شورخوار توران دارای وسعت زیادی است.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود)