پایان نامه درمورد هوش سازمانی؛ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد

سازمان­ها برای حفظ بقای خود و پیشرفت در دنیای رقابتی به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند. از دیدگاه سازمانی، ارزیابی عملکرد، وظیفه­ای ضروری و انکار ناپذیر در زمینه سنجش پیشرفت افراد در مسیر نیل به اهداف و ماموریت­های سازمانی است. ارزیابی عملکرد موجب آگاهی و بازخورد شده و نقاط قوت و ضعف عملکرد و موقعیت سازمان در محیط پر تلاطم و پر از تغییرات محیطی را تعیین خواهد کرد. اصلاح عملکرد فردی و سازمانی کلید موفقیت در رقابت است (اصفهانیان، 1389، 10).

ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولأ مترادف با اثر بخشی فعالیت‌ها است. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه‌ها با ویژگی  کارا بودن فعالیت‌ها و عملیات است (رحیمی، 1385، 36).

به طور کلی ارزیابی عملکرد به فرآیند سنجش و اندازه گیری عملکرد دستگاه‌ها در دوره‌های مشخص به گونه ای که انتظارات و شاخص‌های مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابلاغ شده باشد، اطلاق می گردد (طبرسا، 1378، 4).

بعضی از تعاریف ارزیابی عملکرد عبارتند از:

الف. ارزیابی عملکرد، فرآیند کمی کردن کارایی و اثربخشی عملیات است(کریمی، 1385)

ب. ارزیابی عملکرد فرآیندی است که به وسیله آن کارکنان در فواصل معین و به طور رسمی مورد بررسی و سنجش قرار می­گیرد(سعادت، 1382، 97).

پ. به فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب و مورد نظر اطلاق می شود (مهدوی و عرب، 1386؛82)

ت. ارزیابی عملکرد، تلاشی است سیستماتیک برای دانستن اینکه خدمات تا چه حد پاسخگوی نیازهای مردم بوده و توانایی سازمان­ها در برآورده نمودن آن تا چه اندازه­ای است (قجری، 1381، 10).

ث. به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه  میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص‌های معین و در دوره ی زمانی معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر آن برشمرد (کاپلان و نورتون، 1996).

مسأله ارزیابی عملکرد (عامل موردبررسی و روش ارزیابی) سالیان زیادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است. سازمانهای تجاری در گذشته از شاخصهای مالی به عنوان تنها ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می کردند تا اینکه جانسون و کاپلن در اوایل دهه 1980 پس از بررسی و ارزیابی سیستم‌های حسابداری مدیریت بسیاری از ناکاراییهای این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمانها نمایان ساختند که این ناکارایی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمانها و رقابت بازار بود (کاپلان و نورتون[1]، 1996).

لذا استفاده از سیستم‌های ارزیابی عملکرد[2] که تنها بر شاخص‌های مالی متکی هستند می‌تواند موجب بروز مشکلاتی برای سازمان شود که برخی از این مشکلات به شرح زیر است: (Ghalayini and et. el,1997)

  • از آنجا که شاخص‌های مالی با استراتژی‌های سازمان ارتباط پیدا نمی کنند ممکن است با اهداف استراتژیک سازمان تضاد داشته باشند و موجب پدید آمدن مشکلاتی در تدوین استراتژی شوند. به عنوان مثال افراط در استفاده از «نرخ برگشت سرمایه» می تواند به بهبودهای کوتاه مدت منجر شود.
  • معیارهای سنتی نظیر کارایی هزینه و مطلوبیت ممکن است باعث فشار آمدن به مدیران در جهت توجه به نتایج کوتاه مدت شده و در نتیجه هیچگونه حرکتی به سمت بهبود صورت نگیرد.
  • شاخص‌های مالی گزارش دقیقی درباره هزینه فرایندها، محصولات و مشتریان نمی دهند و تنها بر فرایند کنترل بخشی به جای کل سیستم تاکید دارند.
  • شاخص‌های مالی قادر به تشخیص هزینه‌های کیفی به شکل دقیق و مناسب نیستند و تنها تولید بیشتر را تشویق می کنند.

نواقص و کمبودهای سیستم‌های سنتی ارزیابی عملکرد به انقلابی در مدیریت عملکرد منجر شد به طوری که محققان و کاربران به سمت خلق سیستم‌هایی حرکت کردند که اهداف و محیط فعلی را مورد توجه قرار دهند و بدین ترتیب فرایندهای متعددی برای استفاده سازمانهای مختلف ایجاد گردید. همچنین چارچوب‌های بسیاری برای پشتیبانی این فرایندها پیشنهاد شد که هدف اینگونه چارچوب‌ها، کمک به سازمان‌ها برای ارزیابی درست و شایسته عملکردشان است.

[1] Kaplan and Norton

[2] PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM=PMS

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران

Related articles

پایان نامه درباره بیماران دیابتی/کورتیزول

هموگلوبين گليكوزیله هموگلوبين گليكوزيله يا هموگلوبين A1c ، شاخصي براي آگاهي از نحوه­ي كنترل ديابت است.  قند خون طي فرايندي بنام گليكوزيله­شدن  به هموگلوبين متصل مي­شود، هرچه قند­خون بيشتر باشد، گلوگز بيشتري به هموگلوبين وصل مي­شود.  آزمايش هموگلوبين A1c ، مقدار گليكوزيله شدن يا متوسط سطح قند خون را درطول 8 الي 16 هفته­ي گذشته […]

Learn More

پایان نامه گزارشگری مالی/مدل هاي رفتاری تقسیم سود

مدل هاي رفتاري:[1] هيچكدام از الگوهاي بحث شده، رفتار تقسيم سود شركت را به دليل عدم توجه به رفتار سرمايه گذاران، بطور كامل توضيح نمي دهد. رفتار سرمايه گذاران تحت تأثير طرز برخورد و اندازه و معيارهاي جامعه قرار مي‌گيرد و متاسفانه اغلب به وسيله نظريه پردازان مالي به دليل مشكل کاربرد آن در مدل‌هاي […]

Learn More

نظریه شناخت گرایی//پایان نامه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

مراحل تدریس مستقیم را به شرح زیر تعیین کرده‌اند. الف – مرور و ارزیابی کار پیشین موضوع تدریس شده ب- ارائه مواد آموزشی یا مطالب درسی در واحدهای کوچک (جزءبه‌جزء) ج- فراهم‌سازی امکان تمرین راهنمایی شده د- اخذ بازخورد و تصحیح هـ – نظارت برای انجام کار به حالت مستقل و – مرور مفاهیم در […]

Learn More