اکتبر 25, 2020

پایان نامه درباره بیماران دیابتی/کورتیزول

هموگلوبين گليكوزیله

هموگلوبين گليكوزيله يا هموگلوبين A1c ، شاخصي براي آگاهي از نحوه­ي كنترل ديابت است.  قند خون طي فرايندي بنام گليكوزيله­شدن  به هموگلوبين متصل مي­شود، هرچه قند­خون بيشتر باشد، گلوگز بيشتري به هموگلوبين وصل مي­شود.  آزمايش هموگلوبين A1c ، مقدار گليكوزيله شدن يا متوسط سطح قند خون را درطول 8 الي 16 هفته­ي گذشته نشان مي­دهد.  دامنه­ي طبيعي هموگلوبين گليكوزيله )كه در افراد سالم ديده مي شود(، 4 تا9/5درصد است.  افراد مبتلا به ديابت به صورت معمول ميزان بالايي از HbA1c دارند. ميزان HbA1c فرد ديابتي كه كنترل قند­خون مناسبي دارد در دامنه­ي مرجع  و يا نزديك آن قرار دارد. براي كنترل مناسب، فدراسيون بين­المللي ديابت مقدار زير5/6درصد را توصيه كرده است، در حالي كه درصد توصيه شده توسط انجمن ديابت آمريكا زير 3 درصد است.  ميزان بالاي HbA1c نشان دهنده­ي كنترل ضعيف قند خون است )لارسن، هوردر و موقن­سن،1990؛ به نقل از پورشریفی و همکاران، 1386). رابطه­ی ميان ميزانHbA1c (فرمن و همکاران؛2007).

کورتیزول

کورتیزول هورمونی است که توسط قشر غده­ی آدرنال (غده فوق کلیوی) ترشح می­شود و چند مسئولیت برعهده دارد. عملکرد اصلی این هورمون افزایش ذخیره­ی آمینواسیدها در کبد در مواقعی است که مقدار این هورمون در آن کم باشد. اما این عملکرد در جهت کاتابولیسم پروتئین نیز عمل می­کند. کورتیزول همچنین به بالا بردن فشار خون و قند خون نیز کمک می­کند و تاثیر بازدارنده­ی ایمنی بر بدن دارد (جلوگیری از تشکیل پادتن­ها و حضور آنتی ژن) و درنتیجه، وقتی مقدار زیادی از آن در طول زمان دیده شود، احتمال بیمار شدن فرد نیز وجود دارد چون در این حالت عملکرد سیستم دفاعی بدن پایین می­آید. یکی از بزرگترین فاکتورهای موثر در ترشح کورتیزول در بدن، استرس است. وقتی تحت استرس و فشار عصبی باشید، این استرس چه از کار ناشی شده باشد، چه از مشکلات خانوادگی یا مالی، زمانی­که این استرس به حد بالایی برسد، بدن شروع به ترشح مقدار بیشتری کورتیزول می کند. کورتیزول به طور طبیعی صبح­ها در بالاترین سطح و شب­ها در پائین­ترین سطح، در بدن وجود دارد.  با وجودی­که استرس تنها دلیل ترشح کورتیزول به جریان خون نیست امّا به دلیل آن که ترشح کورتیزول در جریان واکنش بدن به استرس، در سطح بالایی صورت می­گیرد و نیز به دلیل آن که کورتیزول مسئول چند تغییر مربوط به استرس در بدن است به آن «هورمون استرس» گفته می­شود. در پژوهش حاضر اندازه­گيري هورمون کورتیزول توسط آزمايشگاه مرکزی یزد انجام شده است. کورتیزول، شاخص زيستي است، سلامت جسمي را نشان مي­دهد و در مقياس فاصله­اي است.

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه ارزیابی عملکرد HSE/ايمني سطوح عمليات

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

اثربخشی مداخلات روانشناختی بر شاخصهای سلامت جسمی و روانی بیماران دیابتی نوع2