لاک و مهر وصیت نامه/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

لاک و مهر وصیت نامه

وصیت نامه سری باید در پاکت یا لفاف پیچیده و لاک و مهر شود . قانون امور حسبی در این باره حکم صریحی ندارد . ولی ، نظر به اینکه وصیت نامه پس از تنظیم  باید مطابق مقررات قانون ثبت به امانت گذارده شود ، و به موجب ماده ی 75 قانون ثبت ، نخستین شرط امانت اسناد ، لاک و مهر کردن و پیچیدن آن در پاکت یا لفاف دیگری است ، وصیت نامه ی سری نیز برای آنکه در محاکم پذیرفته شود ، از این حیث تابع ماده ی 75 قانون ثبت است .

هدف این است که ، اشخاص ذینفع نتوانند وصیت نامه ی حقیقی را بربایند و به جای آن سند دیگری را بگذارند . به همین جهت ، دادگاههای فرانسه وصیت نامه ای را که به آسانی می توان از پاکت خارج کرد ، معتبر ندانستند[1]. از نظر قوانین ایران نیز می توان ادعا کرد که ، چنین وصیت نامه ای در عرف لاک و مهر نشده و یکی از شرائط وصیت نامه ی سری را ندارد ، و بنابراین در دادگاهها قابل پذیرش نیست .

معمول است که وصیت نامه را بعد از تنظیم بیدرنگ لاک و مهر کنند ، اما به موجب ماده ی 57 قانون ثبت ، سند را در موقع تنظیم سند ، ثبت  و امانت گذاردن نیز می توان لاک و مهر کرد . مهر مورد استعمال نیز اهمیتی ندارد که مخصوص موصی باشد یا مهر دیگری .

بند سیزدهم- ضمانت اجرای تشریفات

تخلف از این تشریفات ، موجب بی اعتباری وصیت نامه است و چنین سندی در مراجع رسمی پذیرفته نیست ، مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند ( ماده ی 291 قانون امور حسبی ) . ولی ، باید متوجه بود که ، عدم اجرای مقررات مربوط به وصیت نامه ی سری ، موجب بی اعتباری سند نخواهد بود : اگر تمام وصیت نامه توسط شخص موصی نوشته و امضاء شده باشد ، به عنوان « خود نوشت » در دادگاه پذیرفته می شود . قبول این وصیت نامه ی خود نوشت ، که در قدیم مورد اختلاف بین علمای حقوقبوده ، در دادگاه های فرانسه و بین علمای حقوق به عنوان اصل مسلم مورد قبول است[2].

بند چهاردهم- تنظیم وصیت نامه در موارد فوق العاده

الف- معنی موارد فوق العاده

رعایت تشریفات مربوط به تنظیم وصیت نامه که امضا یکی از شرایط اساسی آن است، همیشه برای موصی قابل اجرا نیست . در بعضی موارد ، پیش آمدهای نامنتظر سیاسی و طبیعی و خطرهای جانی مانع از آن می شود که موصی بتواند رعایت مقررات قانون  را در تنظیم وصیت نامه ی خود بکند . به همین جهت ، و برای رعایت احترام اراده ی موصی ، قانون امور حسبی در مواد فوق العاده او را از انجام تشریفات سابق معاف کرده است . ولی ، این تسامح هیچگاه نباید موجب سواستفاده شود : اگر وضع غیر عادی قبل موت موصی از بین برود ، او موظف است که به یکی از شکل های سه گانه ی : خود نوشت رسمی و سری ، وصیت را تنظیم کند .

ماده ی 283 قانون امور حسبی در این زمینه میگوید : « در موارد فوق العاده ، از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض ساریه ، و مسافرت در دریا که مراوده نوعاً مقطوع ، و به این جهت موصی نمی تواند به یکی از طرق مذکور وصیت کند ، ممکن است وصیت به طریقی که در مواد بعد ذکر می شود واقع شود . » بنابراین، معافیت موصی از انجام تشریفات، مخصوص به موردی است که برای او امکان تنظیم وصیت نامه ممکن نباشد تشخیص فوق العاده بودن وضع با دادگاه است و در این راه نباید زیاده روی شود . ماده ی 283 مواردی را که به حکم عادت باید از موارد فوق العاده شمرد ، پیش بینی کرده است.

ب- موارد فوق العاده

1- وصیت نامه ی نظامی؛ 2- وصیت در موارد خطر مرگ فوری؛ 3- وصیت در موقع شیوع امراض ساری؛ 4- وصیت هنگام مسافرت در دریا؛

[1]. دیوان کشور ، 27 مارس 1865 : دالوز 66 ، 1 ، 266 ؛ سیری 66 ، 1 ، 354 . پاریس ، 3 دسامبر 1897 : دالوز 98 ، 2 ، 56 .

[2]. دیوان کشور ، 6 ژوئن 1815 . دالوز ، رویه ی عمومی ، قسمت هبه ، ش 3339 . بودری لاکانتینوری و کولن ، ج 2 ، ش 2160 ، پلنیول وریپر ، ج 5 ، ش 581 .

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت

Related articles

پایان نامه احکام و شخص ثالث/قابلیت اجرای سند توسط ثالث

قابلیت اجرای سند توسط ثالث در مبحث دوم فصل دوم قابلیت اجرای حکم توسط ثالث بحث و بررسی شد و چگونگی اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای (در احکام،  قرار تامین و دستور موقت) و نوع محکوم به ( اعم از عین معین، ‍پرداخت مال به طور کلی، و یا انجام عمل) […]

Learn More

پایان نامه درمورد حق اختراع:عدم حمایت از اختراع ثبت نشده

عدم حمایت از اختراع ثبت نشده: در مواجهه با اختراع ثبت نشده نظریه مبنی بر عدم حمایت از اختراع ثبت نشده مطرح می‌شود جهت توجیه این نظریه می‌بایست به قواعد عمومی و دلائل حقوق متوسل شویم و الا نظریه بلادلیل محسوب و قابلیت استماع نخواهد داشت. جهت توجیهه عدم حمایت می‌توان به قاعدة اقدام، اعراض […]

Learn More

پایان نامه رضایت مجنی علیه//آثار رضایت در حقوق اسلام

آثار رضایت در حقوق اسلام  در حقوق اسلام نیز به این مساله توجه شده است، اما تفاوت هایی میان نظام حقوقی اسلام و سایر نظام ها وجود دارد در اسلام علاوه بر مصلحت دنیوی اشخاص، به مصالح اخروی آنان نیز توجه شده است؛ هر حقی دارای مصلحتی است، اما بسیاری از فقها عقیده دارند که […]

Learn More