طبقه­بندی کودکان با ناتوانی یادگیری

ناتوانی یادگیری در خواندن و هجی کردن

دستۀ عمده­ای از مشکلات یادگیری ، به خواندن و هجی کردن مربوط می­شود که به صورت ناتوانی در خواندن، نارساخوانی و مشکلات مربوط به هجی کردن ظاهر می­شود. به طور معمول مشکلات خواندن از پایۀ اول تحصیلی شروع می­شود و در پایه­های بعدی ادامه می­یابد. کودکانی که قادر نیستند تصویر حرف خاصی را به یاد آورند، با مشکل بازشناسی آن حرف و در نتیجه با مشکل خواندن روبه­رو هستند (به­پژوه، 1391).

ناتوانی یادگیری در نوشتن

به طور معمول کودکی که دچار ناتوانی یادگیری در خواندن است، در نوشتن نیز مشکل دارد. نوشتن کنش پیچیدۀ دستگاه اعصاب مرکزی و انتقال افکار به شکل زبان نوشتاری است. لازمۀ نوشتن کسب مهارت­های گوناگون، به ویژه مهارت­های رمزگردانی یعنی تبدیل افکار به کلمه­ها و و حرکات دست و سر و توانایی­های رمزخوانی، یعنی درک و فهم کلمه­ها و علایم و معانی آنهاست. مشکلات نوشتن یا نارسا نویسی، به شکل­های سرهم­نویسی، بدخطی، شتابان­نویسی، وارونه­نویسی، جدانویسی، آیینه­نویسی و نظایر آن ظاهر می­شود (به­پژوه، 1391).

ناتوانی یادگیری درحساب کردن

ویژگی اصلی این کودکان این است که توانایی انجام دادن محاسبات ریاضی آنها، بسیار ضعیفتر از آن که از سن تقویمی، ضریب هوشی و سوابق تحصیلی آنها انتظار می­رود. مهارت­هایی که در افراد مبتلا به مشکل ریاضی نقص پیدا می­کنند عبارتند از: 1) کودک اصطلاحات ریاضی را متوجه نمی­شود و نمی‌تواند آنها را نام ببرد؛ 2) معنای مسائل ریاضی را متوجه نمی­شود؛ 3) علایم ریاضی را تشخیص نمی­دهد و آنها را نمی­تواند بخواند؛ 4) اعداد و نمادهای ریاضی را نمی­تواند به طور صحیح رونویسی کند؛ 5) به یاد نمی­آورد که عملیات ریاضی چگونه انجام شده­اند؛ و 6) معادلات ریاضی را نمی­تواند درست حل کند (گنجی، 1393).

مطلب مرتبط :   نکات مهم درباره استخراج بیت کوین و خرید بیت کوین