دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه

عنوان : بررسی تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت

“وابسته به وزارت نیرو”

پایان نامه کارشناسی ارشد

مدیریت پروژه

 موضوع :

بررسی تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

استاد راهنما :

دکتر محمدعلی سبحان اللهی

استاد مشاور:

دکتر محسن نیکورزم

بهمن 78

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده پایان نامه

 

به دلیل اهمیت و ضرورت آموزش کارکنان در سازمان و با توجه به اینکه آموزش برای گروه شغلی خاصی در آب و فاضلاب لازم الاجراء میباشد ، پژوهشی صورت گرفت که هدف آن یافتن پاسخ سؤالاتی بود که سؤال اصلی آن این بود دوره های آموزشی مربوط به طرح رشد و ارتقاء از دیدگاه کسانیکه دوره های مذکور را طی نموده اند و مسؤلینی که با این افراد کار میکنند آیا اجرای طرح بر طرز تلقی شرکت کنندگان در این قبیل دوره ها تأثیر داشته است یا خیر،  سپس فرضیه ای مبنی بر مؤثر بودن طرح رشد و ارتقاء در بخشهای شغلی 10 هزار و 20 هزار مطرح شد، همچنین فرضیاتی بر مبنای سؤالات فرعی به شرح ذیل مطرح گردید:

  • رابطه معنا داری میان بخش شغلی و طرز تلقی آموزش دیدگان از دوره های طرح رشد و ارتقاء وجود دارد.
  • رابطه معنا داری میان تحصیلات و طرز تلقی آموزش دیدگان از دوره های طرح رشد و ارتقاء وجود دارد.
  • رابطه معنا داری میان سن و طرز تلقی آموزش دیدگان از دوره های طرح رشد و ارتقاء وجود دارد.
  • رابطه معنا داری میان سابقه و طرز تلقی آموزش دیدگان از دوره های طرح رشد و ارتقاء وجود دارد.

این فرضیه بوسیله مطالعات نظری تأیید گشت و با استفاده از مطالعات میدانی از کارآموزان شرکت کننده در این دوره ها و همچنین مسؤلینی که با افراد آموزش دیده مذکور ارتباط کارى داشتند طی پرسشنامه اى در باره تأثیر طرح رشد و ارتقاء در چگونگی طرز تلقی ، نظر خواهی بعمل آمد.

نتیجه نظر خواهی مذکور بطور خلاصه آنستکه رویهمرفته از نظر آموزش دیده‌گان نسبت به مسؤلین آنها طرح رشد و ارتقاء درطرز تلقی شرکت کنندگان در طرح مذکور تأثیر بیشتری داشته است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

همچنین با 99 درصد اطمینان میتوان اظهار داشت تمامی فرضیات فرعی معنا دار میباشند و نهایتاً بر اساس یافته های تحقیق پیشنهاداتی ارائه شده است.

 

فهرست:

فصل اول     کلیات
1-1- تعریف و بیان موضوع                        1
2-1- هدف تحقیق                            2
3-1- اهمیت تحقیق                            3
4-1- بیان مسائل تحقیق                            4
5-1- بیان فرضیات                            5
6-1- محدودیتهای تحقیق                        6
7-1- تعریف واژه ها                            7

فصل دوم     مبانی نظری
بخش اول – کلیات
1-2- مدیریت منابع انسانی                        8
2-2- آموزش کارکنان                            11
3-2- اهداف آموزش                            14
4-2- اهمیت و مزایای آموزش                        16
5-2- مراحل آموزش                            24
6-2- نیازسنجی یا برآورد احتیاجات اساسی در سازمان        25
1-6-2- اهداف نیازسنجی در برنامه ریزی آموزش کارکنان        25
2-6    -2- روشهای تعیین نیازههای آموزشی                27
3-6-2- ملاحظات اساسی در نیاز سنجی                31
7-2- هدفهای آموزشی و توسعه منابع انسانی                32
8-2- محتوا و مواد آموزشی مورد نیاز دوره                32
9-2- اصول یادگیری                            34
1-9-2- نظریه های یادگیری                        36
2-9-2- مروری بر چند روش آموزش                    37
3-9-2- آموزش ضمن خدمت                        49
10-2- اجرا و ارزشیابی                            52
1-10-2- روش اجرای دوره                        52
2-10-2- ارزشیابی از برنامه‌های آموزشی                   53
3-10-2- اهداف ارزشیابی از برنامه های آموزش            54
4-10-2- مراحل ارزشیابی از برنامه                    54

مطلب مرتبط :   پایان نامه بررسی رابطه بین توسعه خدمات جدید، گرایش بازار و عملکرد بازاریابی در صنعت هتلداری

بخش دوم – تاریخچه آموزش کارکنان و طرح رشد و ارتقاء
–  مروری اجمالی بر تاریخچه آموزش کارکنان                56
–  آشنایی با طرح رشد و ارتقاء                        59

بخش سوم – مروری بر تحقیقات انجام شده
–  مروری بر تحقیقات انجام شده                    66

فصل سوم – روش تحقیق و تحلیل داده ها
1-3- روش تحقیق                            72
2-3- جامعه آماری و حجم نمونه ها                    72
3-3- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات                74

4-3- روش تحلیل آماری                        77
5-3- روایی و پایایی پرسشنامه                        79

فصل چهارم – تحلیل یافته ها
1-4- ارزیابی پاسخهای افراد آموزش دیده به سؤالات عمومی     83
2-4- ارزیابی پاسخ آموزش دیدگان و مسؤلین                90
3-4- ارزیابی فرضیات فرعی تحقیق                        168
4-4- ارزیابی پاسخ به سؤالات باز آموزش دید‌گا‌ن و مسؤلین    177

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5- نتیجه گیری                             178
2-5- پیشنهادات                                181

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :105

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***