متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی

عنوان : انتخاب وزن های بهینه در روش های کارایی سنجی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ، مطالعه موردی داده های بانکی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

 

دانشکده مدیریت، گروه بازارگانی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

مدیریت بازاریابی – بازرگانی

عنوان:

انتخاب وزن های بهینه در روش های کارایی سنجی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ، مطالعه موردی داده های بانکی

 

استاد راهنما:

دکتر علیرضا امیرتیموری


استاد مشاور:

دکتر فدایی

 

تابستان92

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

افزایش رقابت در صنعت بانکداری و حضور بخش خصوصی در این عرصه، مدیران بانک ها را به انتخاب مقیاس مناسبی برای انجام خدمات بانکی واداشته است؛ به طوری که آن ها همواره به ارزیابی عملکرد سیستم بانکی خود پرداخته و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن اتخاذ نموده اند.یکی از دغدغه های مدیران سازمانها،آگاهی آنها از عملکرد سیستم های تحت مدیریت آنهاست.یک روش رایج در اندازه گیری کارایی، محاسبه نسبت خروجی ها به ورودی هاست ، یعنی از یک نسبت برای ارزیابی عملکرد استفاده می کنیم. تحلیل پوششی داده ها(DEA) به محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با نسبت چندین ورودی و چندین خروجی می پردازد.در این میان واحد تصمیم گیری  (DMU)هایی وجود دارند که دارای ساختار شبکه ای دو مرحله ای می باشند. تحقیق حاضر با عنوان طراحی تولید در دوره فعالیت آینده با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها مربوط به یک دوره یکساله در سال 1390می باشد.هدف از انجام این پژوهش پاسخ به این سوال است  که چگونه می توان با استفاده از تکنیک های غیرپارامتری برای دوره بعدی فعالیت سیستم های تولیدی هدف گذاری نمود به گونه ای که کارا یی آنها بهبود یابد.  نوع روش تحقیق توصیفی و با استفاده از استدلالهای ریاضی بوده،روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی می باشد.ابزار گردآوری اطلاعات ،اسناد و مدارک موجود در بانک بوده و مربوط به 30 شعبه از یکی از بانکهای تجاری استان گیلان می باشد. در این راستا با بررسیهای زیاد نسبت به تعیین شاخصهای موثر به عنوان ورودی و خروجی اقدام نموده ، سپس با استفاده از مدل CCR[1]، به شناسایی و ارزیابی عملکرد شعب بانک پرداخته شد .نتایج نشان می دهد که 10 شعبه از 30 شعبه مورد بررسی کارا بوده که شعبات ناکارا با الگو قرار دادن شعبات کارا می توانند نقاط ضعف خود را بهبود دهند و سپس با توجه به نتایج حاصل از نرم افزار تغییرات تقاضا را برای دوره بعدی پیش بینی نمودیم ،که به عنوان راهنمایی برای مدیر جهت تغییر شاخص ها در دوره بعدی فعالیت مورد استفاده قرار می گیرد.

کلمات کلیدی: تحلیل پوششی داده ها، فرآیند دو مرحله ای، شاخص میانی، کارایی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                            صفحه

فهرست جدول‌ها 8

فهرست شکل‌‌ها و نمودارها 9

فصل 1-          مقدمه. 11

1-1-               سرآغاز. 11

1-2-                بیان مسئله. 12

1-3-               اهمیت و ضرورت تحقیق.. 14

1-3-1-                  اهداف تحقیق.. 16

1-4-               مدل تحقیق.. 16

1-5-               پرسش های تحقیق.. 17

1-6-                تعاریف تحقیق.. 18

1-7-               قلمرو تحقیق.. 19

1-7-1-                 موضوعی.. 19

1-7-2-                 زمانی.. 19

1-7-3-                 مکانی.. 19

1-8-               متغیرها 19

1-8-1-                 ورودی ها 20

1-8-2-                 خروجی ها 20

1-8-3-                 روش جمع آوری داده ها 20

1-8-4-                 روش تجزیه و تحلیل داده ها و ابزار اندازه گیری.. 20

1-9-               ادبیات و پیشینه تحقیق.. 21

1-10-             ساختار پایان نامه. 25

فصل 2-             روش های پارامتری تحلیل کارایی… 27

2-1-               مقدمه. 27

2-2-                کارایی.. 28

2-2-1-                 کارایی مطلق.. 28

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی ریسک و عملکرد بخش بانکداری ایران

2-2-2-                 کارایی نسبی.. 29

2-3-               چرا ارزیابی می کنیم و چگونه ارزیای کنیم. 34

2-4-               روش های پارامتری برای تقریب تابع تولید. 37

2-5-               تابع کاب – داگلاس…. 42

فصل 3-             روش های غیر پارامتری و انواع مدل های آن.. 46

3-1-               مقدمه. 46

3-2-                فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP. 47

3-2-1-                 ترسیم و تشریح درخت سلسله مراتبی.. 49

3-2-2-                 مشکلات تصمیم گیری چندمعیاره 50

3-3-               روش تحلیل پوششی دادهها 52

3-3-1-                 حالت یک خروجی و یک ورودی.. 56

3-3-2-                 حالت دو ورودی و یک خروجی.. 60

3-3-3-                 حالت یک ورودی و دو خروجی.. 63

3-4-               تابع تولید. 67

3-5-               مجموعه امکان تولید. 68

3-5-1-                 خواص مجموعه امکان تولید. 68

3-6-               کارایی.. 69

3-7-               انواع مدل های DEA.. 71

3-7-1-                 مدل CCR.. 71

3-7-1-1                     ماهیت ورودی مدل CCR.. 71

3-7-1-2                     ماهیت خروجی مدل CCR.. 74

3-7-1-3                     فرم پوشش مدل CCR با ماهیت خروجی.. 74

3-7-1-4                     مجموعه مرجع و بهبود در کارایی.. 77

3-7-1-5                     قضایای کارایی CCR.. 78

3-7-2-                 مدل BCC.. 79

3-7-3-                 مدل جمعی.. 83

3-7-3-1                     خاصیت مدل جمعی.. 85

3-7-4-                  اندازه کارایی مبتنی بر متغیر های کمکی (SBM) 85

3-7-5-                  مدلهای FDH.. 86

3-7-5-1                     امتیازات مدل های FDH.. 87

3-7-5-2                     ایرادات مدل های FDH.. 87

3-8-                کاربرد های DEA.. 88

3-8-1-                 چند کاربرد: 89

3-8-1-1                     کاربرد در شرکتهای گاز: 89

3-8-1-2                     طرح ریزی تولید در شعب  بانک: 90

3-8-1-3                     ارزیابی عملکرد بانکها 90

3-8-1-4                     رستوران زنجیره ای در چین: 91

3-9-                مزایای تحلیل پوششی داده ها: 91

معایب تحلیل پوششی داده ها : 92

فصل 4-             یک کار عملی در الگوبرداری در بانکداری… 95

4-1-               مقدمه. 95

4-2-               روش تحقیق.. 96

4-3-               جامعه مورد مطالعه. 96

4-4-                روش گردآوری اطلاعات: 96

4-5-               روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 96

4-6-               فرآیند ارزیابی عملکرد شعب در این تحقیق: 97

4-6-1-                 تعیین ورودی ها و خروجی ها: 97

4-6-1-1                     ورودی ها: 98

4-6-1-2                     خروجی ها: 98

4-6-2-                 محدوده زمانی.. 98

4-6-3-                 جامعه آماری.. 98

4-6-4-                 روش تحقیق.. 98

4-7-               انتخاب مدل DEA برای رسیدن به هدف: 99

4-7-1-                 روش پوششی CCR ورودی محور 99

4-7-2-                 روش پوششی CCR خروجی محور 99

4-8-               انتخاب نرم افزار برای حل مدل: 100

4-9-                تجزیه و تحلیل داده ها 101

4-9-1-                 تکنیک CCR.. 101

4-9-2-                 آمار کلی: 110

4-9-3-                  نمودار کارایی.. 112

فصل 5-             نتیجه گیری و پیشنهاد. 115

5-1-               مقدمه. 115

5-2-               پاسخ به پرسش های پژوهش…. 116

5-3-               پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج.. 116

5-4-               پیشنهادات برای تحقیقات آینده. 117

5-5-               محدودیت ها: 117

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                      صفحه

جدول ‏3‑1: حالت یک خروجی و یک ورودی… 57

جدول ‏3‑2: کارایی… 59

جدول ‏3‑3: حالت دو ورودی و یک خروجی… 62

جدول ‏3‑4: حالت یک ورودی و دو خروجی… 64

جدول ‏4‑1: جدول مقادیر کمی ورودی ها و خرجیها مربوط به 10شعبه. 101

جدول ‏4‑2: وزن های حاصل از اجرای مدل CCR.. 102

جدول ‏4‑3: جدول شعب  مرجع شعب  ناکارا 103

جدول ‏4‑4: جدول الگو شعب  ناکارا 105

جدول ‏4‑5: جدول مقادیر کمبود و مازاد خروجی و ورودی… 106

جدول ‏4‑6: نقاط تصویرواحدهای تحت ارزیابی… 107

 

فهرست شکل‌‌ها و نمودارها

عنوان                                                                                                                              صفحه

شکل  ‏2‑1  : برازش یک تابع خطی… 41

شکل  ‏3‑1  : کارایی… 58

شکل  ‏3‑2  : رگرسیون آماری… 59

شکل  ‏3‑3  : بهبود شعبه A.. 61

شکل  ‏3‑4  : بهبود فروشگاه A.. 63

شکل  ‏3‑5  : بهبود. 65

شکل  ‏3‑6  : تابع تولید.. 69

شکل  ‏3‑7  : مجموعه امکان تولید مدل CCR.. 76

 

فصل 1-                    مقدمه

1-1- سرآغاز

به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانک ها در اکثر فعالیت های اقتصادی، بررسی عملکرد و سنجش کارایی هریک از بانک های موجود درسیستم بانکی کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است .دراین پژوهش قصد داریم با سنجش کارایی و مشخص نمودن شعبات کارا و ناکارا تغییرات ورودی هاوخروجی ها را برای دوره بعدی فعالیت پیش بینی نماییم به گونه ای که کارایی شعب  بهبود یابد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

ابتدا در قالب یک مثال پیش بینی فعالیت وطراحی تولید را شرح می دهیم.دانشگاهی را در نظر می گیریم .واحدهای دانشگاهی زیر نظر سازمان مرکزی فعالیت می کنندو مقادیر کمی ورودی و خروجی در گذشته و حال موجود است.از تولیدات این دانشگاه می توان مقالات،کتب تالیف شده توسط اعضای هیئت علمی وغیره را نام برد.مدیر دانشگاه تصمیم می گیرد برای سال آینده بودجه ای را در اختیار هیئت علمی قرار دهد،در مقابل هیئت علمی موظف است که تولیدات خود را زیاد کند،به طور مثال موظف است 10مقاله علمی ارائه دهد.پس تغییر تولید از حال به آینده و منابعی که باید تخصیص یابد معلوم است.در این جا هدف ما از طراحی تولید این است که منابع ورودی و خروجی را بین واحدهای دانشگاهی سرشکن نماییم،یعنی با فرض داشتن منابع و تغییرات تولید در دوره بعدی فعالیت هدف گذاری نماییم و عملکرد هر واحد دانشگاهی را در دوره بعدی فعالیت بهبود دهیم.

در این راستا ابتدا در این بخش به تشریح موضوع و بیان مسئله پرداخته وروش پژوهش، جامعه آماری، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، قلمرو پژوهش و ابزار اندازه گیری داده های پژوهش را بیان بیان می نماییم.

1-2-         بیان مسئله

در پی تعالی و تکامل دانش بشر در علم اقتصاد، مفهوم کارایی توسعه یافته و در دو دهه اخیر، اندازه گیری آن نیز برمبنای تئوری های مختلف امکان پذیر و عملی شده است . در اقتصاد، کارایی به معنی تولید حداکثر ستانده ممکن با استفاده از میزان معینی نهاده می باشد. کارایی سازمان های خدماتی را می توان به دو بخش کارایی درونی (استفاده کارا از منابع) و کارایی بیرونی (توانایی خلق درآمد) تقسیم نمود . کارایی درونی با کارایی هزینه در ارتباط است ، به عبارت دیگر با بهبود کارایی درونی می توان هزینه ها را بیشتر کاهش داد. کارایی بیرونی نیز با کارایی درآمد مرتبط است.

توجه به کارایی برای کشورهای در حال توسعه بسیار حائز اهمیت میباشد. زیرا این کشورها با کمبود نهاده ها، عوامل تولید و تکنولوژی مواجه هستند. لذا استفاده کارا از منابع موجود برای این کشورها بسیار حیاتی است. از طرفی دیگر در میان سازمان های مختلف محققین، بانک ها را به عنوان یکی از مهم تر ین نهاد های هر نظام اقتصادی دانسته اند. بنابراین، با توجه به نقش مهم بانک ها در توسعه کشور و هم چنین تعدد شعب آن ها، اندازه گیری و مقایسه کارایی شعب بانک حائز اهمیت می نماید.

اما روشهای نوین در برآوردن کارایی ما را متوجه روش نو با رویکردی جامع به نام تحلیل پوششی داده ها DEA معطوف میدارد. در تحلیل پوششی داده ها نیازی به تعیین تابع توزیع و فرضیه سازی نیست. به صورتی که” تحلیل پوششی داده ها” با ساخت و حل n مدل، عملکرد n واحد را در قیاس با یکدیگر بررسی نموده و هر کدام از مشاهدات را در مقایسه با مرز کارا، بهینه می کند.

1- Cooper, Charnes, Rhodes

تعداد صفحه : 121

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***