ژانویه 17, 2021

بررسی نسبت‌هاي مالي:-پایان نامه درباره خرید سهام

بررسی نسبت‌هاي مالي

نسبت‌هاي مالي در حقيقت بررسي اقلامي از صورت‌هاي مالي است كه از قالب ريالي خارج و به نسبت‌هاي قابل مقايسه تبديل مي‌گردند. اين نسبت‌ها به بيان ارتباط بين عوامل موجود و مؤثر بين صورت‌هاي مالي خواهند پرداخت. استدلال هر نسبت تنها يك سيگنال خبري است كه بايد آن را در كنار ساير نسبت‌ها و اخبار، مورد بررسي قرار داد و نمي‌توان بر مبناي صرف يك يا چند سيگنال هم‌منبع تصميم‌گيري نمود. متأسفانه استفاده از اين نسبت­ها در بسياري از تصميم­گيري هاي اقتصادي ناديده انگاشته مي­شود و بسياري از تحليلگران بازار سرمايه تأثيرات و عوامل فيزيکي مشهود و در عين حال آني را بيشتر مورد توجه قرار مي­دهند. با این حال بسیاری از سرمایه­گذاران با تجربه از این نسبت­ها برای انتخاب سهام استفاده می­کنند. در ادامه به توضیح اجمالی این نسبت­ها می­پردازیم.

الف) نسبت‌هاي نقدينگي شامل:

1- نسبت جاري: اين نسبت از تقسيم دارايي‌هاي جاري بر بدهي‌هاي جاري محاسبه مي‌شود. اين نسبت حكايت از آن دارد كه دارايي‌هاي جاري شركت تا چه ميزان مي‌تواند بدهي‌هاي جاري آن را پوشش دهد، چون با توجه به ماهيت سررسيدي اين دو گروه از اقلام ترازنامه، دارايي‌هاي با قابليت نقدشوندگي بالا قابليت بازپرداخت بدهي‌هاي داراي ماهيت مشابه را دارا خواهند بود. اگر نسبت جاري يك شركت كمتر از 1 باشد، بدين معناست كه مديريت مالي شركت با انتقال ريسك بيشتر به بستانكاران، درصدد كسب سود بيشتري از اين محل براي سهامداران خود مي‌باشد. حال اگر نسبت جاري شركتي طي يك دوره مالي بيشتر از 1 باشد، دليل بر تدابير مالي نامناسب شركت در آن دوره نيست، چرا كه در برخي مواقع در صورتي كه دارايي‌هاي يك شركت در بخش سرمايه‌گذاري‌ها رشد فوق‌العاده‌اي داشته باشد، مديران كارا در صورت مواجهه با وجوه مازاد، آن را براي دوره‌هاي كوتاه‌مدت تبديل به اوراق بهادار داراي بازده و در عين حال با قابليت نقدشوندگي مناسب مي‌نمايند.

2- نسبت آني: اين نسبت نزديكي بسياري با نسبت جاري دارد با اين تفاوت كه بررسي‌ها را براساس حادترين وضعيت متمركز مي‌نمايد. دراين حالت با حذف حجم موجودي كالا (كه قدرت نقدشونگي كمتري نسبت به ساير اقلام دارايي‌هاي جاري دارند) و برحسب مورد پيش‌پرداخت‌ها از گروه دارايي‌هاي جاري، به ارزيابي اين موضوع مي‌پردازند كه شركت براي بازپرداخت بدهي‌هاي سررسيد شده خود تا چه حد داراي انعطاف در نقدينگي است.

2- نسبت قدرت موازنه نقدينگي: اين نسبت که به عنوان يک نسبت مقايسه‌اي تقريباً جديد (در مقايسه با ساير نسبت‌ها) مطرح شده است، بيان‌کننده نسبت دارايي‌هاي جاري يک شرکت به موجودي‌هاي آن را نشان مي‌دهد. با مقايسه اين نسبت در طي سال‌هاي مختلف مي‌توان رشد توليد و فروش شرکت در طي آن سال‌ها را مورد مقايسه قرار داد (مهدوی و حسینی، 1387).

ب)  نسبت‌هاي كارايی:

اين گروه از نسبت‌ها به بررسي کارايي و راندمان عمليات شرکت مي‌پردازد که حکايت از توانمندي و يا عدم قابليت تدابير مديريت شرکت در استفاده بهينه از امکاناتي دارد که در اختيار شرکت مي‌باشد. این نسبت­ها عبارتند از:

1- نسبت گردش دارايي‌ها: اين نسبت ميزان و اثر گردش دارايي‌ها را در تحصيل درآمد نشان مي‌دهد و مقايسه آن با گذشته نشان مي‌دهد که آيا افزايش دارايي‌ها مستلزم کسب درآمد بيشتر است؟ به تعبير بهتر مي‌توان موضوع را اين‌گونه مورد بررسي قرار داد که آيا در طول دوره‌‌هاي مالي مختلف رشد در حجم دارايي‌هاي شرکت منجر به کسب درآمد بيشتر گرديده است؟ این نسبت از تقسیم فروش خالص بر کل دارایی­ها بدست می­آید.

2- نسبت گردش دارايي‌هاي ثابت: با توجه به ماهيت دارايي‌هاي ثابت که انتظار کسب درآمد از آن مي‌رود، طبعاً بررسي اين نسبت مي‌تواند تأثيرات افزايش دارايي‌هاي ثابت در کسب درآمد را بيشتر و به نحوي قابل قبول‌تر به نمايش بگذارد. این نسبت از تقسیم فروش خالص بر دارایی­های ثابت بدست می­آید.

3- نسبت دوره گردش موجودي كالا: اين نسبت دوره زماني که به طول مي‌انجامد تا کالاي ساخته شده، فروخته شود را به نمايش مي‌گذارد. مقايسه اين نسبت در پريودهاي زماني مختلف نشان از بهبود يا نزول وضعيت يک واحد تجاري خواهد داشت. نحوه محاسبه اين نسبت به شرح ذيل است.

دوره گردش كالا = متوسط موجود كالا تقسيم بر فروش روزانه

فروش روزانه=فروش تقسیم بر 360

4- نسبت دوره وصول مطالبات: اين نسبت بيانگر زماني است که از فروش آغاز و تا وصول وجه مربوط به فروش به طول خواهد انجاميد. مقايسه اين نسبت در طول دوره‌هاي زماني نشان مي‌دهد که شرکت در عمليات تجاري خود، درآمد فروش را در چه دوره‌اي به سيکل توليد بازگردانده است. نسبت دوره وصول مطالبات به صورت ذيل محاسبه مي‌گردد (ترابی و هومن، 1389).

دوره وصول مطالبات = مانده حسابهای در یافتی تقسیم بر فروش روزانه

فروش روزانه=فروش تقسیم بر 360

5- نسبت دوره گردش عمليات: اين نسبت از جمع دو نسبت دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودي کالا به دست مي‌آيد و مي‌تواند تأثير تجمعي دو نسبت فوق‌الذکر را بر پيکره شرکت و در خصوص کسب عوايد بيشتر و در عين حال کاهش هزينه‌هاي مالي کوتاه مدت، به نمايش بگذارد. کاهش مداوم اين نسبت طي سال‌هاي متوالي مي‌تواند بيانگر اصلاح ساختار مالي يک شرکت باشد.

6- نسبت موجودي كالا به سرمايه در گردش: اين نسبت بيانگر اين موضوع است که چه نسبتی از سرمايه در گردش را موجودي کالا تشکيل مي‌دهد. بزرگ بودن اين نسبت بيانگر مشکلاتي در عمليات جاري شرکت مي‌باشد. این نسبت به این صورت محاسبه می­شود:

نسبت موجودي کالا به سرمايه در گردش = موجودي کالا تقسیم بر (دارايي جاري – بدهي جاري)

7- نسبت گردش سرمايه جاري: اين نسبت بيانگر قدرت تأثير سرمايه در گردش در فروش است و افزايش اين نسبت بيانگر کمبود آن خواهد بود. مگر اين که قراين ديگري همچون رشد فزاينده فروش و يا بهبود دوره گردش عمليات شرکت در دست باشد. نحوه محاسبه نسبت گردش سرمايه جاري به صورت ذيل است (هاشمی و بهزادفر، 1390).

گردش سرمايه جاري = فروش تقسیم بر (دارايي جاري – بدهي جاري)

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شناسایی و رتبه¬بندی عوامل موثر بر تصمیم¬گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک¬های تصمیم¬گیری چند معیاره