می 18, 2021

انتشار محتویات مستهجن-پایان نامه جرم در فضای مجازی

دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک مصوب 9/5/1386 بهاین کنوانسیون ملحق شد که بر اساس این ماده واحده مقرر می­دارد « به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازده داده می­شود با پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه­ نگاری (مصوب 1379/3/4 هجری شمسی برابر با 25 مه 2000 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد) به شرح پیوست ملحق شود و اسناد آن را نزد دبیر کل سازمان ملل متحد توزیع نماید.

تبصره 1 – مسئولیت پیگیری اقداماتی که طبق این پروتکل بر عهده دستگاه­های اجرایی است و نیز تنظیم گزارش اقدامات یاد شده بر عهده وزارت دادگستری می­باشد.

تبصره 2 – ضانتمای جزایی که در ارتباط با جرام مندرج در پروتکل در قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران منظور شده ( از جمله (82) تا (107)، (110)، (112)، (121) تا (126)، (138)، (621)، (639)، (640) و (713) قانون مجازات اسلامی،بند (4) اصل (43) و جزء (ج) بند (6) اصل (2) قانون اساسی، مواد(79)، (171) و (172) قانون کار مصوب 26/8/1369 مواد (2)، (4) و (5) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت­های غیر مجاز می­نمایند مصوب 24/11/1372 و ماده (16) قانون حمایتاز کودکان بی سرپرست مصورت 29/12/1353 توسط دستگاه­های مسئول اعمال می­گردد و در مواردی که جهت تحقق اهداف پروتکل نیاز به پیش بینی مجازات­های جدید یا تشدید مجازات­های فعلی باشد، لایحه لازم با نظر قوه قضائیه تهیه و برای سیر مراحل تصویب ارائه خواهد شد.»1

در مقررات کیفری دولت جمهوری ایران حمایتافراد در برابر محتویان هرزه­  شامل تصاویر، نوشته­جات، فیلم و غیره که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می­کند، سابقاً در ماده 213 مکرر قانون مجازات عمومی پیش بینی شده بود که ماده 640 قانون مجازات اسلامی در واقع تکرار این ماده محسوب می­شود. در این دو ماده ذکری از کودکان به میان نیامده و از آنها حمایت خاصی صورت نگرفته است. اما در برخی مقررات دیگر حمایت خاصی از کودکان در برابر سوء استفاده جنسی وجود دارد. تبصره 3 ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت­های غیر مجاز می­نمایند 2، از جمله این موارد است. یا ماده 3 قانون حمیات از کودکان و نوجوانان زیر 18 سال تمام را به منظور ارتکاب اعمال خلاف جرم می­داند. با وجود این در فضای سایبر این عمل جرم انگاری نشده بود تا اینکه با تصویب قانون جرایم رایانه­ای در ماده 14 و 15 به مواردی از هرزه­ نگاری به صورت کلی پرداخته است.

گفتار سوم) توزیع، تولید، انتشار محتویات مستهجن و هرزه به وسیله سامانه­های رایانه­­ای

توزیع، تولید، انتشار محتویات مستهجن و هرزه به وسیله سامانه­های رایانه­ای عنوان مجرمانه مذکور در فصل چهارم از قانون جرایم رایانه­ای ماده 14 مورد نظر قرار گرفته است این ماده به نوعی شباهت بسیاری با ماده640 قانون مجازات اسلامی دارد، با این تفاوت که در آن استفاده از سامانه­های رایانه­ای مخابراتی مورد اشاره قرار گرفته است. به علاوه برای محتویان موضوع این ماده قید مستهجن به کار رفته است. بر خلاف ماده 640 همچنین در این ماده برای منتشر کردن، توزیع کردن و معامله کردن بدون قید ولی تولید و ذخیره و نگهداری به قصد تجارت و افساد مورد جرم انگاری قرار گرفته است، این که معامله کردن بودن قصد تجارت اصولاً قابل تصور است جای سوأل دارد نکته دیگر به کار بردن واژه افساد که نه تنها در قانون بلکه در حقوق و رویه قضایی تعریف و محدوده مشخصی برای آن بیان نشده است واستفاده از این واژه هم در بحث نظری و هم در عمل راه تفاسیر متفاوت و اختلاف رویه ناشی از آن را باز می­گذارد.

در این ماده عنوان «ذخیره» هم مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته است تا افراد از ذخیره انبوه این محصولات به قصد انتشار، ارسال یا تجارت پرهیز نمایند. چه این که به لحاظ قابلیت بالای ذخیره سازی و سهولت ان توسط سیستم­های رایانه­ای بحث ذخیره سازی توسط سامانه­های مزبور از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

تبصره 1 – این ماده محتویات مبتذل را به عنوان آثاری که دارای صحنه و صور قبیحه می­باشد، تعریف نموده است. در حلیکه تبصره 1 ماده 3 بند ب قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سعی و بصری فعالیت غیر مجاز می­نمایند، مصوب 19/10/86 در تعریف آثارل مبتذل چنین بیان می­کند: آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری اطلاق می­گردد که دارای صحنه­ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه­گیری کند.

الف) رکن قانونی

عنوان مجرمانه ماده 14 از فصل چهارم قانون جرایم رایانه­ای با عنوان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی می­باشد.

 

1 – ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک، مصوب 9/5/86

2 – این تبصره مقرر می­دارد استفاده از صغاز برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارهای غیر مجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازات­های مقرر برای عامدل خواهد بود.»

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تحلیل تکوین جرم در فضای مجازی با تأکید بر قوانین کیفری ایران