آشنایی با جهات اعاده قضاوت

فقط وجود یک ادعا واسه پذیرش خواسته اعاده قضاوت کافی نیس بلکه باید دلیل اعاده قضاوت، به دادخواست اعاده قضاوت پیوست باشه. که این مهم ترین فرق بین اعاده قضاوت با تجدید نظر و اعتراض سوم و… است.

۱. بعضی وقتا رأی ارسال شده شده ی دادگاه، مورد ادعای خواهان نبوده؛ که واسه تشخیص این باید خواسته ی دعوا با مفاد حکمی که صادر شده برابری داده شه.

۲. هنگامی که حکم دادگاه، بیشتر از خواسته ی خواهان صادر شده باشه؛ مثل موردی که خواسته ی خواهان صد میلیون ریال وجه عادی ایران باشه اما دادگاه خونده رو به بیشتر از میزانی که در دادخواست نوشته شده محکوم کنه.

این مورد از جهت قضاوت در صورتی قابل تحققه که خواسته، مبلغی پول رایح ایران، پول خارجی یا ثروث کلی (مثل صد تن گندم) باشه.

۳. وجود اختلاف در مفاد یک حکم که به دلیل دلیل به اصول یا به مواد مخالف باشه؛ مثلا دادگاه شرط علاوه بر عقد رو حروم خونده و با دلیل به قانون، خونده رو زور به انجام اون شرط کرده.

۴. ارسال احکام مخالف؛ جهت دیگر از اعاده ی قضاوت در صورتی محقق می شه که حکمی به وسیله دادگاه صادر شده با حکمی دیگر در مورد همون دعوا و اصحاب اون که قبلا به وسیله همون دادگاه صادر شده مخالف باشه بی اونکه باعث قانونی اونا با هم مخالف باشن. در این مورد از جهات قضاوت، خواسته کننده ی اعاده ی قضاوت باید این احکام رو ضمیمه ی دادخواست خود کنه.

پس اختلاف باید بین دو حکم اتفاق بیفته نه حکم و قرار، هر دو حکم ارسال شده باید قطعیت یافته و با هم مخالف باشن، هم اصحاب دو دعوا و هم موضوع و باعث دو دعوا باید یکی باشن. پس اگه اصحاب و موضوع دعوا یکی باشن اما باعث دعوین یکی نباشه این شرط واسه اعاده قضاوت حاصل نمی شه. و دیگر اینکه هر دو حکم باید از یک دادگاه صادر شده باشه لازم به ذکره که شعب متفاوت از یک بخش ی قضایی، دادگاه واحد به حساب بین.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد- قسمت 23

۵. حیله و تقلب؛ اگه طرف مقابل خواسته کننده ی اعاده قضاوت حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده. مثلا شخص دیگری (به جز خونده) خود رو به جای خونده معرفی کنه و در جلسه ی قضاوت حاضر شده باشه.

حیله و تقلب هنگامی از جهات اعاده قضاوت شمرده می شه که در حکم ارسال شده به وسیله دادگاه مؤثر باشه، ولو جزئا و این دلیل هم باید به دادخواست پیوست شه.

۶. یک جهت دیگرِ اعاده قضاوت اینه که حکمی که دادگاه صادر کرده مستند به اسنادی بوده که بعد از ارسال حکم جعلی بودن اونا اثبات شده باشه؛ دلیل به سند عادی یا رسمی فرقی نداره. و دلیل اثبات جعلیت سند باید همراه دادخواست ارائه شه.

۷. اثبات اصالت سند؛ یکی دیگر از جهات اعاده قضاوت اثبات اصالت سندیه که مستند ادعای یکی از اصحاب دعوا بوده اما طرف مقابل نسبت به اون ادعای جعل کرده و به باعث جعلی بودن اون، کسی که به اون سند دلیل کرده بود محکوم شده.

۸. تحصیل مدارک و اسناد جدید؛ درصورتی که پس از قطعیت حکم ارسال شده، اسناد و مدارکی تحصیل شه که دلیل حق داشتن خواهان اعاده قضاوت باشه و تا الان مکتوم بوده میشه اعاده قضاوت نمود.

۹. خلاف شرع؛ هروقت به تشخیص ریاست قوه ی قضاییه حکم قطعی ارسال شده خلاف شرع باشه این یکی از جهات اعاده قضاوت حساب می شه.

مطلب مرتبط :   نمونه های تجارب برتر تربیتی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

مهلت خواسته اعاده قضاوت

طبق قانون مهلت خواسته اعاده قضاوت واسه افراد ساکن ایران ۲۰ روز و واسه افراد ساکن خارج از کشور دو ماه.

اول مهلت اعاده قضاوت نسبت به آرای حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ، احکام غیابی از تاریخ تموم شدن مهلت واخواهی یا تجدیدنظر، و در صورتی که دلیل واخواهی مخالف بودن دو حکم باشه تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکمه. در صورتی که به دلیل گرفتن اسناد و مدارک مکتوم اعاده قضاوت کرده باشه، تاریخ تحصیل این اسناد یا باخبر شدن از وجود اینجور اسنادی شروع مهلت اعاده قضاوت حساب می شه.

انواع اعاده قضاوت

اعاده قضاوت اصلی: خواهان اعاده قضاوت، بی اونکه دعوایی در جریان رسیدگی باشه، به شکل جداگونه اونو خواسته می کنه. اعاده قضاوت اصلی نیازمند تقدیم دادخواسته و به دادگاه صادر کننده ی حکم مورد خواسته، تقدیم می شه. رسیدگی به اعاده قضاوت نسبت به حکمی که از دادگاه تجدید نظر صادر شده، در همون دادگاه انجام می شه حتی اگه حکم مزبور به تأیید حکم مرحله اولین صادر شده باشه.

اعاده قضاوت طاری: در صورتی که در اثنای رسیدگی حکمی به عنوان دلیل ارائه شه و شخصی که این حکم علیه اون دلیل شده نسبت به این موضوع خواسته اعاده قضاوت کنه به اون اعاده قضاوت طاری میگن. خواسته اعاده قضاوت طاری باید به دادگاهی تقدیم شه که حکم در اونجا به عنوان دلیل بیان شده.

تهیه شده در: chetor.com


16000تومان

Comments (0):

Write a comment: