روش محاسبه مالیات در ایران به دو صورت علی الرأس و خوداظهاریه. الان نظامای مالیاتی پیشرفته تمایل دارن به جای روش علی الرأس که در اون مأموران اداره مالیات به تعیین میزان مالیات می پردازند، خوداظهاری رو جانشین کنن. خوداظهاری به این معناست که شخص حقیقی یا حقوقی اعلام می کنه که در سالِ مالیاتی خود به چه میزان سود داشته و به چه میزان باید مالیات پرداخت کنه.

حال اینجا با چند سؤال روبرو می شیم اول اینکه سال مالیاتی چیه؟ دوم اینکه چه کسائی موظف به تنظیم اظهارنامه مالیاتی هستن؟ و نحوه ی تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی به چه صورته؟ پس از جواب به سؤالات فوق به بیان این نکته می پردازیم که در صورت نبود تنظیم اظهارنامه مالیاتی یا نبود تسلیم اون تکلیف چیه؟

 

سال مالیاتی

سالِ مالیاتی عبارت از یکسال شمسیه که از اول فروردین شروع می شه و در آخر اسفند اون سال پایان پیدا میکنه. ولی در مورد افراد حقوقی که سال پولی اونا به موجب اساسنامه شون با سال مالیاتی برابری نمی کنه، ملاک تعیین میزان مالیات، سالِ پولی اون شرکته.

چه کسائی موظف به تنظیم اظهارنامه مالیاتی هستن؟

در ماده یک قانون مالیاتای مستقیم افراد حقیقی و حقوقی ای که موظف به پرداخت مالیات هستن، نام برده شدن که اشاره این موارد از حوصله ی این متن خارجه. در این رابطه باید بیان داشت که با توجه به قصد نظام مالیاتی کشور ما مبنی بر استفاده از روش خوداظهاری در تعیین میزان مالیات، همه افراد حقیقی و حقوقی نامبرده در ماده یک قانون مالیاتای مستقیم، موظف به تنظیم و تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی هستن.

مطلب مرتبط :   عوامل تعارض ساز در روابط زناشویی چیست؟

نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی در فرمای پذیرفته شده سازمان امور مالیاتی تکمیل می شه و در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی محل اقامت شخص حقیقی یا اداره امور مالیاتی محل اتفاق دفتر شخص حقوقی تحویل داده می شه. ضروریه که اظهارنامه مالیاتی و فیش واریز مالیات هر دوره تا ۳۱ تیر ماه هر سال به اداره امور مالیاتی تسلیم شه. البته از سال ۹۱ (یعنی سال پولی ۹۰) این فرآیند به شکل الکترونیکی و از راه پایگاه اینترنتی سازمان امور اقتصادی و دارایی انجام می شه.

در فرمای اظهارنامه مالیاتی ۲۶ جدول طراحی شده که به توضیح زیره:

جدول ١: پرداختای مربوط به این اظهارنامه

جدول ٢: اطلاعات مجوزهای تأسیس و بهره ورداری

جدول ٣: اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

جدول ۴: فهرست دفاتر رسمی ثبت شده

جدول ۵: جزییات پذیرش بورس سهام

جدول ۶:درآمدهایی که مالیات اونا قبلا به شکل مقطوع پرداخت شده

جدول ٧: درآمدهای معاف

جدول ٨: استهلاک زیان سنواتی

جدول ٩: معافیتا و بخششای مالیاتی

جدول ١٠: پیشرفت، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی (ماده ١٣٨ ق.م.م.)

جدول ١١: معافیتا و بخششای درآمد حاصل از فعالیتای خارج از کشور (کسر از مالیات مقرر) تبصره ماده ١٨٠ ق.م.م.

جدول ١٢: فعالیتای حاصل از توافقنامهای مالیاتی موضوع ماده ١۶٨ ق.م.م.

مطلب مرتبط :   ناامیدی و وانهادگی از منظر فیلسوفان

جدول ١٣: ثبت کمکای پولی پرداختی

جدول ١۴: ترازنامه

جدول ١۵: صورت سود و زیان

جدول ١۶: گردش حساب سود (زیان) جمع

جدول ١٧: موجودی مواد و کالا

جدول ١٨: سرمایه

جدول ١٩: انواع اجناس اصلی به ترتیب بیشترین فروش

جدول ٢٠: بهای تموم شده ی کالای فروش رفته

جدول ٢١: بهای تموم شده ی کار انجام شده پیمانکاری/ خدمات

جدول ٢٢: تعداد کارکنان

جدول ٢٣: درآمد ناخالص پیمانکاری/ ارائه خدمت

جدول ٢۴: فهرست صادرات و مابازاءِ دریافتی

جدول ٢۵: اطلاعات مالک/ مالکین

جدول ٢۶: اطلاعات سرمایه گذاری خارجی

در آخر باید گفت که در صورتی که اظهارنامه مالیاتی با شرایطی که در بالا اشاره شد به اداره امور مالیاتی تسلیم شه و مأموران اداره اونو برابر واقع تشخیص بدن و مدارک رو کافی بدونن و تخلفی از قوانین ثبت دفاتر و اظهارنامه و … مشاهده نکنن، برابر با اظهارنامه، مالیات تعیین شده رو ملاک قرار میدن ولی در صورتی که اظهارنامه قابل پذیرش نباشه و مثلا تخلفی از قوانین یا مشکل مدارک در اون مشهود باشه، به شکل علی الرأس، مالیات به وسیله کارشناسانِ مالیاتیِ اداره امور مالیاتی تعیین می شه.


16000تومان

Comments (0):

Write a comment: